Решения

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР:Севинч Солакова
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: документите, с които следва да бъдат комплектувани предложенията на партиите и коалициите за членове на РИК и предложенията на областните управители На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 60, чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Към писмените предложения за състави на районните избирателни комисии по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и начина на тяхната защита На основание чл. 57, ал. 1, т 37, чл. 34, ал. 1 и 2 и чл. 35, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за територията на цялата страна, която номерация се състои от следните елементи: а) девет цифри, подредени…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 12, чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където: 1.1. За избирателните секции в страната: АА…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема за „дата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България" по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс датата 21 март 2014 г. - денят на обнародване в „Държавен вестник" (бр. 26 от 21 март 2014 г.) на Указ № 54 от 20…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори