Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 11 юли 2021 г.

Избори за Народно събрание на Република България - 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., „СИЕЛА НОРМА“ АД Ще проведе дистанционно обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян, във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, както следва: 03.07.2021 г. /събота/ - 10,30 ч. 06.07.2021 г. /вторник/ - 18,30 ч. Линкове за всяко обучение ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК – Ловеч, преди началния час за започването им. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ…
Публикувана в Съобщения
Съгласно Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК, ще се извършва гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Срокът за приемане на заявления е до 8 юли 2021 г. Заявлението може да изтеглите от тук. С целия текст на Решение № 350-НС може да се запознаете тук.
Публикувана в Съобщения
О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 878 гр. Троян 30.06.2021 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. О…
Публикувана в Заповеди
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.
Публикувана в Съобщения
С Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши: Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
С Решение № 342-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши:Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на РИК Ловеч Районна избирателна комисия - Ловеч ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян на 05.07.2021 г. / понеделник / в 10,00 Ч. в салона на народно читалище „Наука – 1870“ Троян
Публикувана в Съобщения
Въз основа на Решение № 238-НС от 16 юни 2021 г, на ЦИК, избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния…
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн.…
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 729 гр.Троян 28.05. 2021 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 97-НС от 22 май 2021 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за…
Публикувана в Заповеди

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори