Избори 2021 - Община Троян - Начало

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет…
Публикувана в Заповеди
На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за…
Публикувана в Заповеди
Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния…
Публикувана в Съобщения
Държавен вестник, брой 77 от 16.IX УКАЗ № 245 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г. На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: 1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. 2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. Издаден…
Публикувана в Съобщения
РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент чл.84, т.4, чл.86, ал.1, чл.93, ал.5 и чл.94 от Конституцията на Република България и чл.4, ал.4 от Изборния кодекс РЕШИ: Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (неделя).Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Ива МитеваПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ/П/
Публикувана в Решения

Архив на приключили избори