Вие сте тук:Начало»Съобщения

Съобщения

Интерактивна електронна брошура с подробна информация във връзка с гласуването Разяснителна кампания
Публикувана в Съобщения
Вторник, 17 Октомври 2023 16:04

Методически указания и инструкции

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден…
Публикувана в Съобщения
ОИК - Троян определя секция №113400009, находяща се на първи етаж в ОУ "Иван Хаджийски" и секция №113400002, находяща се на първи етаж в сградата на НЧ "Борци за свобода" - кв. Василевски, за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. На територията на Община Троян е създадена организация със специализиран автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. Заявки за извозване от тези избиратели могат да бъдат подавани в център за административно…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Решение № 12-МИ от 11.09.2023 г. и Решение № 18-МИ от 13.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Троян, в следните населени места на територията на Община Троян ще се произвеждат избори за Кмет на кметство, заедно с произвеждането на общи избори за Кмет на община и общински съветници: с. Балканец, с.…
Публикувана в Съобщения
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/. Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес…
Публикувана в Съобщения
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни…
Публикувана в Съобщения
ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 18.09.2023 г. /понеделник/ в 15.00 ч. в Салона на…
Публикувана в Съобщения
ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г. (ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 75, ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04 август 2023 г. на Централна избирателна комисия,…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за Общински съветници и Кметове, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: 1. В периода от…
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 146 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Издаден в София на 31 юли 2023 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов 6047
Публикувана в Съобщения

Архив на приключили избори