Вие сте тук:Начало»Съобщения

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на избори за Президент и вицепрезидент на Р България и…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния…
Публикувана в Съобщения
Държавен вестник, брой 77 от 16.IX УКАЗ № 245 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г. На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: 1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. 2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. Издаден…
Публикувана в Съобщения

Архив на приключили избори