Съобщения

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 001 се премества от училище „Отец Паисий" в кафе „Ива", находящо се в град Троян, ул. „Генерал Карцов" № 317 ОБЩИНА ТРОЯН ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 002 се премества от детска градина кв. „Василевско" в Читалище кв. „Василевско" ОБЩИНА ТРОЯН ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 076 се премества от детска градина кв. „Василевско" на ул. „Генерал Карцов" № 241 /бившо кафе „Силви"/ ОБЩИНА ТРОЯН ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 025 се премества от детска градина в кв. „Ливадето" в заведение за бързо…
Публикувана в Съобщения
На основание чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс обявявам списъците на заличените лица на територията на община Троян.
Публикувана в Съобщения
Срок 23.05.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 14/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4, ал. 6, чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от ИК/.
Публикувана в Съобщения
До 17.05.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение №11) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.
Публикувана в Съобщения
До 17.05.2014 г. всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, като подаде собственоръчно заявление /Приложение № 12/ /чл. 43, ал. 1 изр.второ на ИК/.
Публикувана в Съобщения
В периода от 14.05.2014 г. до 24.05.2014 г. всеки гражданин, който е вписан в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключен от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник /Приложение № 15/ или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината. /чл. 39, ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., Решение № 45-ЕП от 10 май 2014 г. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 19.05.2014 г. / ПОНЕДЕЛНИК/ в 10,00 Ч. В САЛОНА НА ОБЩИНА ТРОЯН.
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и на основание чл. 35, ал. 3 от ИК, Ви уведомяваме, че в община Троян няма издавани удостоверения за гласуване на друго място.
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, Ви уведомяваме че към 04.05.2014 г. на територията на Община Троян не са постъпили заявления от избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и няма да се назначава подвижна избирателна комисия.
Публикувана в Съобщения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори