Понеделник, 12 Май 2014 14:05

Съобщение № 8 от 12.05.2014 г. на Община Троян

Написана от

До 17.05.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение №11) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.

Прочетена 976 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори