Сряда, 17 Септември 2014 10:01

Решение № 70-НС / 16.09.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Във връзка със задължението на РИК Ловеч да извърши обучение на членовете на секционни избирателни комисии и на основание чл.72 ал.1, т. 1 и т. 3 от ИК, във връзка с раздел V, т. 2 от Приложение към Решение № 926-НС от 13.09.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии както следва:

Дата и час Град Членове на РИК Ловеч за провеждане на обучението
24.09.2014 г. - 10.00 ч. Ловеч /СИК села/ Валентина Недялкова
Петър Цолов
24.09.2014 г. - 10.00 ч. Тетевен Ана Николова
Десислав Гецов
24.09.2014 г. - 13.00 ч. Ловеч /СИК град/ Валентина Недялкова
Петър Цолов
24.09.2014 г. - 13.00 ч. Ябланица Ана Николова
Десислав Гецов
24.09.2014 г. - 17.00 ч. Летница Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 10.00 ч. Луковит Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 10.00 ч. Троян Ана Николова
Десислав Гецов
26.09.2014 г. - 13.00 ч. Угърчин Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 13.00 ч. Априлци Ана Николова
Десислав Гецов

 

2. УТВЪРЖДАВА програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии съгласно Приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Указва на кметовете на общините на територията на област Ловеч, че следва да осигурят залите и цялостна материално-техническа подготовка за провеждане на обучението.

Кметовете на всяка община на територията на област Ловеч следва да разгласят информация за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в съответната община като съобщението за дата, час и място на провеждане на обучението бъде поставено на видно място в сградата на общината, в сградата на кметството на всяко населено място, където има образувана избирателна секция, както и да бъде публикувано на сайта на всяка община. Съобщението да бъде изпратено от общинска администрация до местните представителства на всички политически партии и коалиции от партии, които имат представители в секционните избирателни комисии, като се укаже, че същите следва да уведомят членовете си.

Да се осигури информация на РИК Ловеч за участвалите в обучението членове на секционните избирателни комисии във всяка община.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Прочетена 1042 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори