Сряда, 17 Септември 2014 10:16

Решение № 71-НС / 16.09.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 86/14.09.2014 г. от Иванка Дянкова Ралчевска, упълномощен представител на Коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ". Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400032 като на мястото на Радка Данкова Лалева - Член да бъде назначен Димитър Стоянов Добрев.

Приложена е молба за освобождаване от Радка Данкова Лалева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400032 - с. Балканец, общ. Троян - Радка Данкова Лалева, ЕГН ***.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400032 - с. Балканец, общ. Троян - Димитър Стоянов Добрев, ЕГН ***.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Прочетена 1052 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори