Вторник, 19 Август 2014 00:45

Решение № 715-НС / 14.08.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: критериите за определяне на секции за машинно гласуване

На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя 500 секции в страната за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

2. Секциите за машинно гласуване да са в десет изборни района и в населени места с различна численост на населението:

- над 100 000 жители;

- от 50 000 до 99 999 жители;

- от 10 000 до 49 999 жители;

- до 10 000 жители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 1013 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори