Вторник, 19 Август 2014 00:44

Решение № 700-НС / 14.08.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 287, ал. 1, т. 7 и чл. 265, ал. 4, изречение последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., трябва да притежават следните характеристики:

- цвят - бял;

- вид - тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова торба;

- товароподемност - минимум 25 кг;

- размери 60/90 см. с възможни отклонения ±10 см.

2. Кутиите, в които се поставят откъснатите отрязъци с номерата от бюлетините при гласуването с хартиени бюлетини при произвеждането на изборите за народни представители, трябва да притежават следните характеристики:

- непрозрачни, картонени от велпапе с размери, както следва:

дължина - 25 см;
ширина - 14 см;
височина - 9 см.,
с възможност за отклонение от посочените размери до 20 %.

Кутиите трябва да бъдат с капак с прорез. Прорезът на капака да е с размери, позволяващи свободното поставяне на отрязъците с номерата от бюлетините, с размери 10 см/0,5 см с възможни отклонения ± 3 мм.

Кутиите да бъдат обозначени с надпис „Кутия за отрязъци".

3. В случай че администрациите съхраняват кутии с размери, утвърдени с Решение № 180 от 16 април 2014 г. на ЦИК, същите могат да бъдат използвани в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 992 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори