Заповеди

ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 1340 Гр. Троян, 24.10. 2019 г.
Публикувана в Заповеди
О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 1280 Гр. Троян 09.10.2019 г.
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 1140 Гр. Троян, 13.09.2019 г. На основание чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 1115 гр. Троян, 09.09.2019 г. На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 1107 Гр. Троян, 05.09.2019 г. На основание чл. 8, ал.2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия
Публикувана в Заповеди

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори