Документи

Понеделник, 19 Май 2014 13:53

Методически указания на ЦИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната (приети с Решение № 324-ЕП от 9 май 2014 г. на ЦИК, допълнени и поправени с Решение № 340-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК) Прикачен *.doc файл!!!
Публикувана в Документи
Подробен вариант на Хронограма за изборите за Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г. Прикачен *.DOC файл!!!
Публикувана в Документи
Прикачен *.DOC файл!!!
Публикувана в Документи
Новият изборен кодекс бе приет от ХLII Народно събрание на 21 февруари 2014 г. и повторно приет на 4 март 2014 г. УКАЗ № 37 На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Изборният кодекс, приет от ХLII Народно събрание на 21 февруари 2014 г., повторно приет на 4 март 2014 г. Издаден в София на 5 март 2014 г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър…
Публикувана в Документи

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори