Понеделник, 07 Април 2014 13:11

Заповед № 273 / 01.04.2014 г.

Написана от

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местото самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ № 54/ 20.03.2014 г. на Президента на Република България за насрочване избори за Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г. в община Троян както следва:

СЕКЦИЯ № МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ
001    гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” 317, Кафе „Ива” гр.Троян , ул. “Ген. Карцов” № 420 – метален магазин
002 гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” 205,Читалище кв. “Василевски” гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 205 -читалището
003 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СОУ"Св. Кл. Охридски"  гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница
004 гр.Троян, ул. „Мизия” №9а, НУ "Хр. Ботев" гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 172 – спирка „Болшевик“
005 гр.Троян, ул. „Мизия” №9а, НУ "Хр. Ботев" гр.Троян, ул. „Македония” № 38 – клуб кв. „Търнето“
006 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“
007 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 48 – ЕТ „Бакърджиев“
008 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин „Сити Нет“
009 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин „Сити Нет“
010 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43/ СОУ"В. Левски" гр.Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин зеленчуци
011 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43/ СОУ"В. Левски" гр.Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин зеленчуци
012  гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43/ СОУ"В. Левски" гр.Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – пенс.клуб
013 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян,ул.“Димитър Икономов-Димитриката” 21 - автогара
014 гр.Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ"Ив. Хаджийски" гр.Троян,ул.“Димитър Икономов-Димитриката” 21 - автогара
015 гр. Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”  №15, НУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Троян,ул.“Васил Левски” № 59 – бл. „Рила“
016 гр. Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”  №15, НУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Троян,ул.“Васил Левски” № 59 – бл. „Рила“
017 гр. Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”  №15, НУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Троян,ул.“Васил Левски” № 59 – бл. „Рила“
018 гр. Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”  №15, НУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Троян,ул.“Христо Ботев№ 39 – Радио клуб
019 гр. Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”  №15, НУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Троян, ул. “Христо Ботев”  № 39 – Радио клуб
020 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян гр.Троян, ул. “Христо Ботев” № 39 – Радио клуб
021 гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б, Клуб гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б
022 гр. Троян, жк. „Буковец”,  Детска ясла "Буковец" гр. Троян, жк. “Буковец”, бл. 8, вх. Д – магазин
023 гр. Троян, жк. „Буковец”,  Детска ясла "Буковец" гр.Троян, ул. “Радецки” № 49 – магазин Черногор
024 гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 388, Читалището гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 388 - Читалището
025 гр. Троян,  кв. "Ливадето" № 41А – Заведение за бързо хранене гр. Троян,  кв. "Ливадето" № 41А – Заведение за бързо хранене
026 гр. Троян, кв. "Попишка" № 85а, Клуб на ловна дружинка гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 - магазина
027 гр. Троян, кв. "Балкан", Клуб гр. Троян, кв. “Балкан”  - клуба
030 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СОУ"Св. Кл. Охридски"  гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница
032 с. Балканец, Читалище с. Балканец, ул. "Христо Петков" № 111 – клуб на пенсионера
033 с.. Калейца, Читалище с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК
035 с. Горно Трапе, Кметство с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – сграда на кметското наместничество
037 с. Балабанско, Кметство с. Балабанско, ул. „Район Център” № 37 – входна врата кметско наместничество
038 с. Белиш, Читалище с. Белиш, ул. „Стара планина” № 152 – сграда на пощата
039 с. Чифлик, Клуб на пенсионера с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков” № 1 – клуб на песнионера
041 с. Терзийско, Читалище с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместичество
044 с. Бели Осъм, Читалище с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – входна врата читалище
045 с. Бели Осъм, Ресторант на „РПК” с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 87 – пред секцията
046 с. Шипково, Ресторант с. Шипково, ул. „Георги Димитлов” № 32 – хранителен магазин в долно Шипково
048 с. Шипково, Ресторант с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 106 – в кметството
050 с. Орешак, Клуб на пенсионера с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – клуб  на пенсионера
051 с. Орешак, ЦДГ „Незабравка” с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – на входна врата ЦДГ
052 с. Черни Осъм, Читалище с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата читалище
054 с. Патрешко, мах. „Далешка” № 1 с. Патрешко, мах. „Далешка” № 40 – хранителен магазин РПК
055 с. Дебнево, Читалище с. Дебнево - входна врата  кметство
058 с. Гумощник, Читалище с. Гумощник - входна врата  кметство
059 с. Врабево, Читалище с. Врабево - входна врата  кметство
061 с. Добродан, Клуб на пенсионера с. Добродан - входна врата  кметство
062 с. Дълбок дол, Клуб на пенсионера с. Дълбок дол - пл. „Дълбокдолска комуна” № 1 – хранителен магазин
063 с. Ломец, Читалище с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – сграда читалище
065 с. Борима, Клуб на пенсионера с. Борима - входна врата  кметство
066 с. Старо село, Читалище с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество
067 с. Голяма Желязна, Читалище с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 - читалище
069 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СОУ"Св. Кл. Охридски"  гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница
070 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СОУ"Св. Кл. Охридски"  гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница
071 гр.Троян, ул. „Мизия” №9а, НУ "Хр. Ботев" гр.Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“
072 гр.Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ЦДГ "Здравец" гр.Троян, ул. “Христо Ботев”  № 39 – Радио клуб
073 гр. Троян, жк. „Буковец”,  Детска ясла "Буковец" гр. Троян, ул. „Радецки” № 30 – будка МБАЛ
074 гр. Троян, жк. „Буковец”,  Детска ясла "Буковец" гр. Троян, ул. „Радецки” № 30 - будка МБАЛ
075 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СОУ"Св. Кл. Охридски"  гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница
076 гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 241 гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - Читалище

 

Настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нели Стайкова – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Прочетена 1492 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори