Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за обявяването на предварителните избирателни списъци част ІI на територията на Община Троян
Понеделник, 13 Май 2024 10:30

Заповед за обявяването на предварителните избирателни списъци част ІI на територията на Община Троян

Написана от

 

ЗАПОВЕД

№ 732 от 13.05.2024 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.2 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци част ІI на територията на Община Троян за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

НАРЕЖДАМ:

Избирателните списъци част ІI, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 600 от 22.04.2024 г. на Кмета на Община Троян.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д. Кмет на Община Троян

Прочетена 669 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори