Вие сте тук:Начало»Съобщения»Избори 2021 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

 

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

 

за развитието на ядрената енергетика

в Република България

 

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика

в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

 

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

 

 

МОТИВИ:

 

Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да

се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република

България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор,

гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна

роля в изграждането на демократична България.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на

гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енерг

 

 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Какво означава гласуване с ДА:

 

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република

България.

 

Какво означава гласуване с НЕ“:

 

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в

Република България.

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

 

В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното

самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:

 

27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:

 

Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително

на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани

списъци за изборите за народни представители.

 

Ред за произвеждане на референдума:

 

Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни

права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и

НЕ, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него

отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

З А Я В Л Е Н И Е

за гласуване с подвижна избирателна урна в национален референдум

(по чл. 176, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 53, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС)

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от ИК и във вр. С §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Петък, 21 Декември 2012 11:22

Заявление за непълноти и грешки

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 50, ал. 1, изр. 1 от ИК, вр. §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Петък, 21 Декември 2012 11:19

Заявление за дописване

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал.2 и чл.57, изр.второ от ИК, вр. §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Вторник, 18 Декември 2012 08:20

Заповед № 1032, Троян, 15 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Обявяване на избирателните списъци на територията на Община Троян за произвеждане на национален референдум на Република България на 27.01.2013г.

 

П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии /СИК/ и подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на национален референдум на 27,01,2013 г. с въпрос: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Архив на приключили избори