Разяснителна кампания за изборите на 27 октомври 2019 г.

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централна избирателна комисия изработи 30-секунден видеоклип с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.