Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

Въз основа на Решение № 238-НС от 16 юни 2021 г, на ЦИК, избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ТО НС

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 23-НС от 28.05.2021 г. на Районна избирателна комисия -Ловеч, Ви каня на 02.06.2021 г. /сряда/ в 14,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на СИК и ПСИК за територията на Община Троян.

 

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН

З А П О В Е Д

701

гр. Троян, 25.05. 2021 г.

                                     

На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

Секция №

Място на гласуване

 Място за обявяване

113400001   

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 259, „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД - Столова

гр. Троян , ул. “Ген. Карцов” № 321 – Магазин за черно-бяла техника

113400002

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет.1, кв. “Василевско”

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 – пред хранителен магазин до Читалището

113400003

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400004

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400005

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Македония” № 42 – пред хранителен магазин на ЕТ „Здравко Чоканов“

113400006

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“

113400007

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400008

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400009

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия Троян

113400010

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр.Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци

113400011

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци

113400012

 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400013

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400014

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400015

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ" Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400016

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ" Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400017

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400018

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400019

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400020

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400021

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б, Клуб

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б – входна врата

113400022

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400023

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400024

Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 386 - Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

113400025

гр. Троян,  кв. "Ливадето" № 35, Столова на фирма „Нови лес“

гр. Троян,  кв. "Ливадето"№ 13, пенсионерски клуб

113400026

гр. Троян, кв. "Попишка" № 85А, Клуб на ловна дружинка

гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 – хранителен магазин

113400027

гр. Троян, кв. "Балкан", Клуб

гр. Троян, кв. “Балкан”, Клуб

113400030

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400032

с. Балканец, Ул. „Христо Петков” № 111 – Клуб на пенсионера

с. Балканец, ул. "Христо Петков" № 111 – Клуб на пенсионера

113400033

с.. Калейца, Ул. „Селски дол” № 1 – Читалище „Искра 1898 г.“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

113400035

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев“ № 3 – бивш ресторант

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – Информационно табло пред кметско наместничество с. Горно Трапе

113400037

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

113400038

с. Белиш, ул. „Стара планина“ № 152, Читалище

с. Белиш, ул. „Стара планина” № 152 – сграда на пощата

113400039

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

113400041

с. Терзийско, Ул. „Девети септември” № 102 – Читалище „Зора 1922 г.“

с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместничество

113400044

с. Бели Осъм, Ул. „Стоян Българенчето” № 206 – Читалище „Изгрев 1926 г.“

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – хранителен магазин на Кооперация „БУК“

113400045

с. Бели Осъм, ул. „Балкан“ № 8, Конферетна зала хотел Острова

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 89 – магазин за ЕТ „Пенка Чолакова“

113400048

с. Шипково, Ул. „Георги Димитров” № 108 – Читалище „Светлина 1902 г.“

с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 108 – входна врата на Читалище „Светлина 1902 г.“

113400050

с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 136, Клуб на пенсионера

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“

113400051

с. Орешак, ул. „Иван Полендаков“ № 4, ДГ „Незабравка”

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“

113400052

с. Черни Осъм, Ул. „Стара планина” № 83 – Читалище „Знание 1906 г.“

с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата Кметство

113400054

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, Кметско наместничество

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, кметско наместничество

113400055

с. Дебнево, Ул. „Девети септември” № 15 – Читалище „Просвета 1905 г.“

с. Дебнево, ул. „Девети септември № 13 - входна врата  Кметство

113400058

с. Гумощник, Ул. „Цанко Бляховски” № 21 – Читалище „Отец Паисий 1927 г.“

с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 1 - входна врата  Кметско наместничество

113400059

с. Врабево, Ул. „Георги Димитров” № 48 – Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ – клуб на пенсионера

с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 44 - входна врата  Кметство

113400061

с. Добродан, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Добродан, ул. „Девети септември“ № 8 - входна врата  кметско наместничество

113400062

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Дълбок дол - пл. „Дълбокдолска комуна” № 1 – хранителен магазин

113400063

с. Ломец, Ул. „Христо Начевски” № 2 – Читалище „Събуждане 1897 г.“

с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – входна врата на кметско наместничество

113400065

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 58, Клуб на пенсионера

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 56 - входна врата  Кметство

113400066

с. Старо село, Ул. „Централна” № 60 – Читалище „Христо Ботев 1928 г.“

с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество

113400067

с. Голяма Желязна, Пл. „Девети септември” – Читалище „Развитие 1899 г.“

с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 – сградата на Кметството

113400069

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400070

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400071

гр.Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр.Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400072

гр.Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400073

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400074

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400075

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400076

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет. 2, кв. „Василевско“

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевски“

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАПОВЕД № 675

гр. Троян, 18.05. 2021 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

 и

 УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в прикачения файл

 

 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА
 

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-НС), по чл. 34, ал. 1-4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ и подадено и получено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

  1. В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

  1. В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 12-НС), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“.

  1. В периода от 31.05.2021 г. до 03.07.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 8-НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“.

  1. От 26.06.2021 г. до 05.07.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 26.06.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

 

О Б Щ И Н А  -  Т Р О Я Н 

З А П О В Е Д 

 467

гр. Троян 24.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14 януари 2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19 януари 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

  1. Работни групи и маршрути на 03 април 2021 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., както следва:

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,15 ч.

секция 113400037 с. Балабанско – 13,30 – 13,35 ч.

секция 113400041 с. Терзийско – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 14,00 ч. – 14,05 ч.

секция 113400035 с. Горно Трапе – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400045 с. Бели Осъм – Хотел „Острова“, Конферентна зала – 14,35 ч. – 14,40 ч.

секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището – 14,45 ч. – 14,50 ч.

секция 113400039 с. Чифлик – 15,00 ч. – 15,05 ч.

секции 113400032 с. Балканец – 15,20 ч. – 15,25 ч.

пристигане в Троян 15,40 ч.

Отг: Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“

Автобус „СИТРОЕН”, с регистрационен номер ОВ 5319 АХ с водач Румен Цанков

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши експерт Ивайло Кавръков – РУ „Полиция“ - Троян.

 

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр.Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,30 ч.

секция 113400038 с. Белиш – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400033 с. Калейца – 14,00 ч. – 14,05 ч.

секция 113400063 с. Ломец – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400062 с. Дълбок Дол – 14,40 ч. – 14,45 ч.

секция 113400065 с. Борима – 14,55 ч. – 15,00 ч.

секция 113400066 с. Старо село – 15,10 ч. – 15,15 ч.

секция 113400067 с. Голяма Желязна – 15,25 ч. – 15,30 ч.

пристигане в Троян 15,50 ч.

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автомобил „DACIA”, с регистрационен номер ОВ 5444АТ с водач Ценко Кацаров

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР с младши експерт Тихомир Гърбовски – РУ „Полиция“ - Троян.

 

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,00 ч.

секция 113400061 с. Добродан – 16,15 ч. – 16,20 ч.

секции 113400059 с. Врабево – 16,30 ч. – 16,35 ч.

секция 113400055 с. Дебнево – 16,45 ч. – 16,50 ч.

секция 113400058 с. Гумощник – 17,05 ч. – 17,10 ч.

секция 113400054 с. Патрешко – 17,25 ч. – 17,30 ч

секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 17,40 ч. – 17,45 ч.

секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 17,55 ч. – 18,00 ч.

секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,10 ч. – 18,15 ч.

пристигане в Троян 18,30 ч.

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автомобил „DACIA”, с регистрационен номер ОВ 5444АТ с водач Ценко Кацаров

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР с младши експерт Тихомир Гърбовски – РУ „Полиция“ - Троян.

 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 14,45 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 14,50 ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 14,55ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 14,55 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – от 15,05 ч. до 15,15 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – от 15,15 ч. до 15,35 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 15,35 ч.

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 15,45 ч.

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 15,55 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 16,05  ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,10 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,10 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – 16,15 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – 16,20 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 16,30 ч.

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Елисеев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши експерт Ивайло Кавръков – РУ „Полиция“ - Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Анна Белперчинова – младши експерт „Поддръжка на компютърна техника и програмни продукти“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Димитър Калински – младши експерт „Системен администратор“, Слави Стойчев – инспектор „Екология.

Начален час: 13,00 ч.

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – от 15,50 ч. до 16,00 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от 16,00 ч. до 16,15 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – от 16,15 ч. до 16,25 ч.

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 16,35 ч.

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – пристига в 16,40 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ - „Св. Св. Кирил и Методий“ – пристига в 16,50 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – пристига в 17,00 ч.

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Елисеев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши експерт Ивайло Кавръков – РУ „Полиция“ - Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Анна Белперчинова – младши експерт „Поддръжка на компютърна техника и програмни продукти“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Димитър Калински – младши експерт „Системен администратор“, Слави Стойчев – инспектор „Екология.

 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 16,30 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 16,30 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 16,40 ч.

секция № 113400083 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 16,40 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 16,50 ч.

секция № 113400084 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 16,50 ч.

секция № 113400085 - Втори блок на Пневмологично отделение за прием и триаж на пациенти, съмнителни за COVID 19 в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 16,50 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,00 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 17,05 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 17,10 ч.

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 17,20 ч.

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,30 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,30 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 17,40 ч.

секция № 113400083 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 17,40 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 17,45 ч.

секция № 113400084 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 17,45 ч.

секция № 113400085 - Втори блок на Пневмологично отделение за прием и триаж на пациенти, съмнителни за COVID 19 в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 17,45 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,50 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 18,00 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,10 ч.

 Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Елисеев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши експерт Ивайло Кавръков – РУ „Полиция“ - Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Анна Белперчинова – младши експерт „Поддръжка на компютърна техника и програмни продукти“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Димитър Калински – младши експерт „Системен администратор“, Слави Стойчев – инспектор „Екология.

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – от 17,20 ч. до 17,40 ч.

ПСИК № 113700079 – 17,45 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 36.

ПСИК № 113700080 – 17,45 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 35.

ПСИК № 113700081 – 17,55 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 34.

ПСИК № 113700082 – 17,55 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 37.

 

Секции, които след приемане на материалите тръгват към ОУ „Иван Хаджийски“ Троян с охрана младши инспектор Валентин Георгиев – РУ „Полиция“ – Троян.

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – пристигат 17,45 ч.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Анна Белперчинова – младши експерт „Поддръжка на компютърна техника и програмни продукти“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Димитър Калински – младши експерт „Системен администратор“, Слави Стойчев – инспектор „Екология.

Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: младши инспектор Валентин Георгиев – РУ „Полиция“ – Троян от 13,00 ч. до 18,00 ч.

 

За ръководство и контрол по предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния ден определям Румен Варчев – главен експерт „Сигурност на информацията, ОМП и МТО”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на РИК – Ловеч и на РУ „Полиция“ - Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

ОБЩИНА ТРОЯН

 

ЗАПОВЕД № 414

гр. Троян, 15.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по

ред

Секция

Обхват на избирателните секции –

Локализационни единици (улици)

Нечетни

от № до №

Четни          

от № до №

1

113400085

Секционна избирателна комисия във Втори блок на Пневмологично отделение за прием и триаж на пациенти, съмнителни за COVID 19 в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).

 

 

 

Секция №

Населено място

Място на гласуване

Адрес

113400085

Троян

„СБАЛББ – Троян“ ЕООД

ул. „Васил Левски“ № 253

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител - Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 16 март 2021 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

 Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори