Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 20,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.

Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението могат да бъдат подавани в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 68042 от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден. В изборния ден от 07,00 ч. до 19,30 ч.

 

Община Троян

До Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент

 

Партия ГЕРБ

1414, гр. София

пл. „България“ № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция БСП за България

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано“ № 20, П.К.382

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция „Обединени патриоти“

За НФСБ

гр. София

бул. „Г.С. Раковски“ № 134, ет. 2 и 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


За ВМРО

гр. София
ул. „Пиротска“ №5

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


За Партия Атака

гр. София

ул. „Врабча“ № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Партия ДПС

гр. София

бул. „Александър Стамболийски“ № 45А

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Партия „ВОЛЯ“

Гр. Варна

Ж.к. „Младост“

Бул. „Република“, сграда Медицински център „Младост“

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция Реформаторски блок (РБ)

гр. София

бул. Витоша“ № 18

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД,

Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ)

гр. София

ж.к. В.З.“КИНОЦЕНТЪРА“ II (втора част)

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гр. София

ул. „Врабча“ № 1, ет. 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДО: Партии и коалиции, които не са парламентарно представени

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Троян с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

 

ПОКАНА

 

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. насрочени с Указ № 53 от 19 март 2019 г., /обн. в ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г./ на Президента на Република България, Решение № 4-ЕП от 24.03.2019 г. на Централна избирателна комисия и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия и Решение 21-ЕП от 11.04.2019 на Районна избирателна комисия-Ловеч, Ви каня на 18.04.2019 г. /четвъртък/ в 14.00 ч. в кабинета на Кмета на община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:
 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

С Решение № 21-ЕП от 10.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч са определени броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Троян при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Решение № № 139-ЕП от 10.04.2019 г. г. на Централна избирателна комисия, с което се приемат Методически указания за назначаване съставите на СИК (без състава на ПСИК).
 2. Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, с което се приема изчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК.
 3. Решение 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия.
 4. Решение № 21-ЕП от 10.04.2019 г. на Районна избирателна комисия – Ловеч.

 

С уважение,

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ /п/

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

Съгласно Заповед № 353 от 05.04.2019 г. на Кмета на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Понеделник, 15 Април 2019 09:00

Заповед №401 от 12.04.2019 г.

Заповед №401 от 12.04.2019 г. на И.Д.Кмет на Община Троян относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Троян

Петък, 12 Април 2019 11:17

Заповед №400 / 12.04.2019 г.

Заповед № 400 / 12.04.2019 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци част 1 на територията на Община Троян за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. може да изтеглите от тук!

ЗАПОВЕД № 340

град Троян, 03.04.2019 г.

 

На основание чл. 8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 53 от 19 март 2019 г., /обн. в ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и Решение № 4-ЕП от 24.03.2019 г. на Централна избирателна комисия

 

ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по ред Секция № Обхват на избирателните секции – Локализационни единици (улици)     Нечетни от № до № Четни           от № до №
1 113400001 Ул. Амбарица 3-51 2-42
2 113400001 Ул. „Генерал Карцов“ 267-387, 493 392-510
3 113400001 Ул. „Стою Комитата“ 1-47 2-56
4 113400001 Мах. „Бонковски дол“ 1,7,45  
5 113400001 Мах. „Камен мост“ 1-3 2-4
6 113400001 Мах. „Стоевци“ 1,3,15 8
7 113400002 Ул. „Генерал Карцов“ 183-263 250А-388
8 113400002 Ул. „Изгрев“ 1-3  
9 113400002 Ул. „Тиха“ 1-9 2-20
10 113400002 Ул. „Шести септември“ 1-41 2-46А
11 113400002 Мах. „Рибня“ 1 2-20
12 113400002 Мах. „Голяма Рибня“ 1-35 2-36
13 113400003 Ул. „Генерал Карцов“ 87-177 214-248А
14 113400003 Ул. „Лъгът“ 1-13 2-34
15 113400003 Ж.к. „Лъгът“ 16 А,Б,В 20 А,Б   20 А,Б 17 А,Б,В,Г,Д
16 113400003 Мест. „Дачевското“   1
17 113400004 Ул. „Балкан“ 1-23 2А-20
18 113400004 Ул. „Генерал Карцов“   194А-206
19 113400004 Ул. „Лъкарица“ 1 2
20 113400004 Ул. „Македония“   2-12
21 113400004 Ул. „Мизия“ 1-13 2-30А
22 113400004 Ул. „Стефан Стамболов“ 3 2, 4
23 113400004 Ул. „Търнето“ 1 2-30
24 113400005 Ул. „Вежен“ 1-73 2-62А
25 113400005 Ул. „Грънчарска“ 1-5 2-4
26 113400005 Ул. „Изкуство“ 3-7  
27 113400005 Ул. „Македония“ 39-53Б 24-46
28 113400005 Ул. „Пряспа“ 3-59 2-50Б
29 113400005 Ул. „Стефан Стамболов“ 9 6-8
30 113400006 Ул. „Генерал Карцов“ 37-79 68-118В
31 113400006 Ул. „Дъскотина“ 3-9 2-16А
32 113400006 Ул. „Криволак“ 3-11А 2-16Б
33 113400006 Ул. „Мир“ 1-5 2-18
34 113400006 Ул. „Стенето“   2-6
35 113400006 Ул. „Христо Ботев“ 221-233 280А-290
36 113400007 Ул. „Букова“ 1 2-6А
37 113400007 Ул. „Генерал Карцов“ 15-33 42-66А
38 113400007 Ул. „Димитър Гимиджийски“ 1-37А 2-24
39 113400007 Ул. „Кокиче“ 1-3 2-12А
40 113400007 Ул. „Криволак“ 13-47 18-44
41 113400007 Ул. „Мир“ 9-25 20-40
42 113400007 Ул. „Расташка“ 1 10
43 113400007 Ул. „Стадион“ 1-5 4-6А
44 113400007 Ул. „Христо Ботев“ 203-219 260-276
45 113400008 Ул. „Борова“ 1-21 2-12
46 113400008 Ул. „Генерал Карцов“ 7-13 4-38
47 113400008 Ул. „Добруджа”   2-8
48 113400008 Ул. „Дрянска чешма”   2-4А
49 113400008 Ул. „Неофит Бозвели” 5-13А 2-18
50 113400008 Ул. „Христо Ботев” 143-197 212-258
51 113400008 Ул. „Цар Калоян” 1-13 2-14
52 113400008 Ул. „Черковна”   4-6А
53 113400009 ул. „34-ти троянски полк” 1-13 2-14А
54 113400009 Ул. „Ангел Кънчев”   2-4
55 113400009 Ул. „Добруджа” 1А-19 10
56 113400009 Ул. „Дрянска чешма” 3  
57 113400009 Ул. „Христо Ботев” 137-185 196-208В
58 113400010 Ул. „34-ти троянски полк” 19-53А 16-40А
59 113400010 Ул. „Захарий Зограф” 1-31А 2-32А
60 113400010 Ул. „Симеон Велики” 3А-139 18-96
61 11340001000 Ул. „Христо Смирненски” 1-11А 2-18
62 113400011 Ул. „34-ти троянски полк”   44-52А
63 113400011 Ул. „Симеон Велики” 29-65 48-58А
64 1134000111 Ул. „Христо Смирненски” 13-63 20-76А
65 113400012 Ул. „34-ти троянски полк” 15-17  
66 113400012 Ул. „Ангел Кънчев” 3-7  
67 113400012 Ул. „Асен и Петър”   2-10
68 113400012 Ул. „Васил Левски” 3-49 8-82А
69 113400012 Ул. „Георги Бенковски” 1-3А  
70 113400012 Ул. „Д-р Спас Бояджиев” 11-19 2А-8
71 113400012 Ул. „Любен Каравелов” 63-73 54-64
72 113400012 Ул. „Осъм” 1-3 2-4
73 113400012 Ул. „Панайот Волов” 1-5  
74 113400012 Ул. „Симеон Велики”   2-16
75 113400012 Ул. „Тома Хитров”   16-16А
76 113400012 Ул. „Феликс Каниц” 1-19 4-10
77 113400012 Ул. „Христо Ботев” 109-133 160-194А
78 113400013 Ул. „Бочо Попов” 1-27А 2-4
79 113400013 Ул. „Георги С.Раковски” 59А-127 12-20
80 113400013 Ул.„Димитър Икономов – Димитрика”   2-56В
81 113400013 Ул. „Захари Стоянов” 1-9 6-10
82 113400013 Ул. „Станка Исикийска” 1-3А 2
83 113400013 Ул. „Тодор Петков”   2-4
84 113400013 Ул. „Христо Цонковски”   2-6
85 113400014 Ул. „Байкал” 1-11А 2-8
86 113400014 Ул. „Балатон” 1-3  
87 113400014 Ул. „Георги С.Раковски” 17А-55  
88 113400014 Ул.„Димитър Икономов – Димитрика” 1-47  
89 113400014 Ул. „Захари Стоянов”   12-18
90 113400014 Ул. „Опълченска” 3-15 2-40
91 113400014 Ул. „Христо Гадевски” 1-5 2-4Б
92 113400014 Общежитие Ж.П.Гара 1-3 2-2А
93 113400015 Ул. „Асен и Петър” 1-15  
94 113400015 Ул. „Васил Левски” 51-75 84-102
95 113400015 Ул. „Васил Спасов” 1-7А  
96 113400015 Ул. „Д-р Спас Бояджиев” 1-9  
97 113400015 Ул. „Любен Каравелов” 49-61Б 40-52
98 113400015 Ул. „Пенчо Х.Найденов” 5-7 4-10
99 113400015 Ул. „Петко Р.Славейков” 31-37 38А-54
100 113400015 Ул. „Стара планина”   14-32В
101 113400015 Ул. „Тома Хитров” 3-23 6-14
102 113400015 Ул. „Христо Ботев” 93-107 140-156
103 113400016 Ул. „Васил Левски” 103-143 104-136
104 113400016 Ул. „Васил Спасов”   2-12
105 113400016 Ул. „Еделвайс” 1-19 2А, Б, В, Г
106 113400016 Ул. „Любен Каравелов” 21-47  
107 113400016 Ул. „Минко Николов” 1-19  
108 113400016 Ул. „Минко Радковски”   2-6
109 113400016 Ул. „Охрид” 1-11 2-6А
110 113400016 Ул. „Петко Р.Славейков” 9-27 24-36В
111 113400016 Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 11,11А 2-8
112 113400016 Ул. „Стара планина” 1-15 2-12
113 113400017 Ул. „Васил Левски”   138А-172В
114 113400017 Ул. „Георги Бенковски” 43-49 44-48В
115 113400017 Ул. „Любен Каравелов”   34-38
116 113400017 Ул. „Минко Радковски”   8-10А
117 113400017 Ул. „Незабравка” 45-55  
118 113400017 Ул. „Петко Р.Славейков” 1-7 14-20В
119 113400017 Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-17 10-20
120 113400017 Ул. „Стара планина” 17-27 34
121 113400017 Ул. „Христо Ботев” 77-91 108-138
122 113400017 Ул. „Цоневска“ 15,59 16,20,70
123 113400017 Мах. „Дрянска“ 1-5 30
124 113400017 Мах. „Райковска“ 1-81 2-76
125 113400018 Ул. „Васил Левски” 147А,Б 180-184Б
126 113400018 Ул. „Георги С.Раковски” 3-15  
127 113400018 Ул. „Любен Каравелов” 15-19А 22-30А
128 113400018 Ул. „Минко Радковски” 1-13  
129 113400018 Ул. „Незабравка” 19-43А  
130 113400018 Ул. „Осми март” 1-13 2-12А
131 113400018 Ул. „Радецки” 11-19А 2-28
132 113400018 Ул. „Стефан Караджа”   6-16
133 113400018 Ул. „Хаджи Димитър 1-13А 2-10
134 113400018 Ул. „Христо Ботев” 65-71Г 68-102Б
135 113400019 Ул. „Васил Левски” 159-185 188-220
136 113400019 Ул. „Дядо Петър Табаков” 5 4-6
137 113400019 Ул. „Любен Каравелов” 1-13А 2-20
138 113400019 Ул. „Радецки” 1-9  
139 113400019 Ул. „Стефан Караджа”   2-4А
140 113400019 Ул. „Хан Аспарух” 1-19 2-18
141 113400019 Ул. „Христо Ботев” 43-63  
142 113400019 Общежитие „Елпром” 1  
143 113400019 Общежитие „Машстрой” 1  
144 113400019 Общежитие „ХФЗ” 1  
145 113400020 Ул. „Васил Левски” 207А-243 238-258
146 113400020 Ул. „Незабравка” 1-17 2-56
147 113400020 Ул. „Стефан Караджа” 1-15  
148 113400020 Ул. „Христо Ботев” 3-33 2-66
149 113400021 Ул. „Буковец” 1-17  
150 113400021 Ул. „Васил Левски” 245-281В 260-326
151 113400021 Ул. „Христо Ботев” 1-1Д  
152 113400021 Ж.к. „Младост” 1А-5Б 2А-6Б
153 113400021 Общежитие ИПЖЗ 1  
154 113400021 Общежитие „Макаравец” 1  
155 113400022 Ж.к. „Буковец” 1А-11В 2А-10Г
156 113400023 Ж.к. „Черногор” 1А-9А 2А-20А
157 113400024 Ул. „Васил Левски” 283 – 477 332А-560
158 113400024 Ул. „Дунав” 1-13 4А,Б,В
159 113400024 Ул. „Дядо Христо Ковачът” 1-9 2-8
160 113400025 Кв. „Долно Ливаде” 31,33,41  
161 113400025 Кв. „Ливадето” 1-57 2-68
162 113400025 Мах. „Аламанка” 1,3,21,59 22
163 113400025 Мах. „Дудевска” 1-31 2-32
164 113400025 Мах. „Калчевска” 1-119 2-100
165 113400025 Мах. „Миревска” 1-15 2-6
166 113400025 Мах. „Самичковска” 1-15 4,6
167 113400025 Мах. „Сеновоза” 1-25 2-20
168 113400025 Общежитие „Тончо Стаевски” 1-5 2,4
169 113400026 Ул. „Нейчо Войвода” 1-137 6-84
170 113400026 Кв. „Попишка” 1-179 2-178
171 113400027 Кв. „Балкан” 1-189 2-170
172 113400030 Ж.к. „Лъгът” 1А-3Е 2А-2Ж
173 113400032 С. Балканец, ул. „Ангел Русков” 3-13 2-14
174 113400032 С.Балканец, ул. „Генерал Карцов” 1-53, 85 2-74
175 113400032 С. Балканец, ул. „Краю Колев” 3-15 2-44
176 113400032 С.Балканец, ул. „Пенчо Тодоров”   2-14
177 113400032 С.Балканец, ул. „Христо Петков” 1-213, 223 2-138
178 113400032 С. Балканецу ул. „Чучул” 1-9 2-14
179 113400032 С. Балканец, ул. „Янко Войвода” 1-7 2-6
180 113400032 С. Балканец, мах. „Караниколти” 1,3,13 2,8
181 113400032 С. Балканец, ПТК „Беклемето” 1,17  
182 113400032 С. Балканец, мах.“ Жална“  
183 113400033 С. Калейца, ул. „Анска” 1-27 2-6
184 113400033 С. Калейца, ул. „Васил Ватев” 1-95 2-94,138
185 113400033 С. Калейца, ул. „Дамян Банчев” 1-17 2-8
186 113400033 С. Калейца, ул. „Дочо Чакъров” 1-41 2-36
187 113400033 С. Калейца, ул. „Керимска” 1-55 2-32
188 113400033 С. Калейца, ул. „Ламар” 1-31 2-46
189 113400033 С. Калейца, ул. „Селски дол” 1-15 2-22
190 113400033 С. Калейца, ул. „Терзийска” 1-25 2-22
191 113400033 С. Калейца, ул. „Христо Ботев” 1-193 2-192
192 113400035 С. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” 1-35 2-34
193 113400035 С. Горно Трапе, ул. „Мичо Димитров – Ганди” 1-59 4-58
194 113400035 С. Горно Трапе, ул. „Мичо Райковски” 1-47 2-48
195 113400035 С. Горно Трапе, ул. „Стара планина” 1-31 2-30
196 113400035 С. Горно Трапе, мах. „Длъжковска” 1-65 10-76
197 113400037 С. Балабанско, зона „Вилите” 1-15 2-12
198 113400037 С. Балабанско, мах. „Магунска” 1-101 4-96
199 113400037 С. Балабанско, мах. „Мутевска” 1-17 10-22
200 113400037 С. Балабанско, мах. „Факирска” 1-155 2-78
201 113400037 С. Балабанско,мах. „Шошковска” 1,3 2,12
202 113400037 С. Балабанско, местост „Габърска” 1-101 2-100
203 113400037 С. Балабанско, ул. „Район центъра“ 1-163 2-170
204 113400038 С. Белиш, ул. „Гадю Иванов” 1 2,4
205 113400038 С. Белиш, ул. „Ганчевска” 1-11 6,8
206 113400038 С. Белиш, ул. „Гробищна”   2,6
207 113400038 С. Белиш, ул. „Д-р Райко Радевски” 1,5 2,4
208 113400038 С. Белиш, ул. „Иван Ковачев” 1,5 2,6,10
209 113400038 С. Белиш, ул. „Къню и Додю Докови” 1-23 2-22
210 113400038 С. Белиш, ул. „Марин Лазаров”   2-4,8
211 113400038 С. Белиш, ул. „Микренска” 1-7 4-8
212 113400038 С. Белиш, ул. „Нено Даракчиев” 1-35 2-12
213 113400038 С. Белиш, ул. „Никола Панамски”   2
214 113400038 С. Белиш, ул. „Пенчо Чавдаров” 3 2-22
215 113400038 С. Белиш, ул. „Плевен” 1,13 14
216 113400038 С. Белиш, ул. „Райко Спасовски” 1-11 2-10
217 113400038 С. Белиш, ул. „Субашка” 1-5 2-6
218 113400038 С. Белиш, ул. „Стара планина” 1-217 2-252, 302
219 113400038 С. Белиш, ул. „Стойчо Илевски” 1,3  
220 113400038 С. Белиш, ул. „Тодор Радевски” 5 2
221 113400038 С. Белиш, ул. „Христо Герганов” 1,3 2
222 113400038 С. Белиш, ул. „Цанко Иванов” 1-5 2,8
223 113400038 С. Белиш, ул. „Чакърска” 1-13 2-12
224 113400038 С. Белиш, мах. „Марковска” 1,9,13 2
225 113400038 С. Белиш, мах. „Минковска” 1,3,11 4
226 113400038 С. Белиш, ул. „Милевска“ 7,9 4,8,10
227 113400038 С. Белиш, мах. „Долна маргатина“   2,18
228 113400039 С.Чифлик, ул. „Алашка” 1-29 4-30
229 113400039 С.Чифлик, ул. „Бончевска” 3-21 8-22
230 113400039 С.Чифлик, ул. „Зюмбюл” 3-9 2-10
231 113400039 С.Чифлик, ул. „Калчевска” 1-29 2-26
232 113400039 С.Чифлик, ул. „Кокиче” 1-7 2-4,8
233 113400039 С.Чифлик, ул. Кьосовска” 1-23 2-26
234 113400039 С.Чифлик, ул. „Никола Войновски” 3-119 2-100
235 113400039 С.Чифлик, ул. „Тодор Каблешков” 3-65 8-98
236 113400039 С.Чифлик, ул. „Троянска” 21А,31А 4,16,40
237 113400039 С.Чифлик, ул. „Хаджийска” 1-5 2-8
238 113400039 С.Чифлик, „Вилна зона“ 1-25 2-38
239 113400039 С.Чифлик, мах. „Цановска” 1-21 2-30
240 113400041 С. Терзийско, ул. „Баба Тонка” 1,5,9 2
241 113400041 С. Терзийско, ул. „Балкан”   8
242 113400041 С. Терзийско, ул. „Васил Левски” 1-3  
243 113400041 С. Терзийско, ул. „Грънчар” 7-19 4
244 113400041 С. Терзийско, ул. „Девети септември” 1-155 2-188
245 113400041 С. Терзийско, ул. „Дядо Герасим” 1-9А 2-20
246 113400041 С. Терзийско, ул. „Дядо Стайко” 5,11 4-26
247 113400041 С. Терзийско, ул. „Захари Стоянов” 1-95 4-82
248 113400041 С. Терзийско, ул. „Иван Вазов” 1-25 4-24, 80
249 113400041 С. Терзийско, ул. „Иван Дочев Дочковски” 3 4-6
250 113400041 С. Терзийско, ул. „Изгрев” 3-13 4-8
251 113400041 С. Терзийско, ул. „Караулна четворка” 1-19 4-6
252 113400041 С. Терзийско, ул. „Ковачовец” 17-49 14
253 113400041 С. Терзийско, ул. „Коман” 1-3 4-8
254 113400041 С. Терзийско, ул. „Найден Минков Стоевски” 1-99 4-34
255 113400041 С. Терзийско, ул. „Никола Даскалов” 1 10
256 113400041 С. Терзийско, ул. „Прощална” 1  
257 113400041 С. Терзийско, ул. „Първомайска” 1 2-4
258 113400041 С. Терзийско, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-55 2-32
259 113400041 С. Терзийско, ул. „Стойко Л.Донковски” 1-9 2-14
260 113400041 С. Терзийско, ул. „Стойко Хр.Дулевски” 1-21 2-24
261 113400041 С. Терзийско, ул. „Терзийска” 1-35 2-30
262 113400041 С. Терзийско, ул. „Хаджи Димитър” 1-3  
263 113400041 С. Терзийско, ул. „Христо Ботев” 3-21 2-56
264 113400041 С. Терзийско, ул. „Цвятко Цвятковски” 1  
265 113400041 С. Терзийско, местост „Коман” 1  
266 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Еделвайс” 1-19 12,12А
267 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Заря” 1-13  
268 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Зеленика” 1-175,887 2-106
269 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Козя Стена” 1, 19А,33, 47 4-16, 32
270 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Кокиче” 1-37  
271 113400044 С. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” 187-415 130-484
272 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Бошняшка”   4
273 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Гунешка” 1,5 6
274 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Доновска” 5,9 2,6-8
275 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Пъдешка” 5 4-6
276 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Ралинска” 1  
277 113400044 С. Бели Осъм, мах. „Серешка” 3-5  
278 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Балкан” 3,9-11 4-34
279 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Дочо Чакъров” 1-129 4-60
280 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Колю Бояджиев” 1-69 2-66
281 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Римски път” 1-29 12-46
282 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Сава Пенев” 1-21 2
283 113400045 С. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” 3-183 2-126,150
284 113400046 С. Шипково, ул. „Васил Коларов” 1-3 2-14
285 113400046 С. Шипково, ул. „Васильов” 1-29 2-40
286 113400046 С. Шипково, ул. „Георги Димитров” 1-17 2-38Ж
287 113400046 С. Шипково, ул. „Захари Стоянов” 1-3 2
288 113400046 С. Шипково, ул. „Първомайска” 1-7 2
289 113400046 С. Шипково, ул. „Стара планина” 1-11 2-4
290 113400046 С. Шипково, ул. „Червено знаме” 1-9  
291 113400048 С. Шипково, ул. „Александър Стамболийски” 1-15 2-6
292 113400048 С. Шипково, ул. „Ангел Дръндаров” 1-25 2-32
293 113400048 С. Шипково, ул. „Балкан” 1,5 12,26
294 113400048 С. Шипково, ул. „Бор” 1-11 2-42
295 113400048 С. Шипково, ул. „Васил Левски”   2-10
296 113400048 С. Шипково, ул. „Васильов” 71,105 144
297 113400048 С. Шипково, ул. „Вежен” 1-21 2-62А
298 113400048 С. Шипково, ул. „Венеца”   2-8
299 113400048 С. Шипково, ул. „Георги Димитров” 21-191 40-212
300 113400048 С. Шипково, ул. „Димитър Илиев” 1-9 6
301 113400048 С. Шипково, ул. „Дунав” 7-49 2-32
302 113400048 С. Шипково, ул. „Еделвайс” 1-11 2-16
303 113400048 С. Шипково, ул. „Капитан Никола Войновски” 1-47 2-16
304 113400048 С. Шипково, ул. „Кино Кънчев” 5  
305 113400048 С. Шипково, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-17 2-14
306 113400048 С. Шипково, ул. „Ковачевец” 1-27 2-80
307 113400048 С. Шипково, ул. „Комсомолска” 1-37 2-36
308 113400048 С. Шипково, ул. „Мир” 1-5 2-4
309 113400048 С. Шипково, ул. „Плевен” 1,5-7 12,50
310 113400048 С. Шипково, ул. „Ръждавец” 1-19 2-88А
311 113400048 С. Шипково, ул. „Слънчев бряг” 1-7 2-8
312 113400048 С. Шипково, ул. „Стадион” 1-5 2-4
313 113400048 С. Шипково, ул. „Христо Ботев” 1-3 2-34
314 113400050 С. Орешак, ул. „Авксентий Дацин” 7-33 2-36
315 113400050 С. Орешак, ул. „Амбарица” 1-3 2-6
316 113400050 С. Орешак, ул. „Атанас Хасъмски” 1-5 2-10
317 113400050 С. Орешак, ул. „Васил Левски” 1-65 2-78
318 113400050 С. Орешак, ул. „Васил Попстефанов” 1-17 4-16
319 113400050 С. Орешак, ул. „Втора” 1,5 2-16
320 113400050 С. Орешак, ул. „Георги Дренски”   2-8
321 113400050 С. Орешак, ул. „Даскал Петър Атанасов”   2-10
322 113400050 С. Орешак, ул. „Димитър Никифоров” 5-21 8-32
323 113400050 С. Орешак, ул. „Димитър Ралков” 1 2-10
324 113400050 С. Орешак, ул. „Д-р Борис Пейчев” 5-7 6-14А
325 113400050 С. Орешак, ул. „Еделвайс” 1-29 2
326 113400050 С. Орешак, ул. „Иван Донев” 1-27А 2-50
327 113400050 С. Орешак, ул. „Иван Лалев” 1-31 2-60
328 113400050 С. Орешак, ул. „Кичура” 5-41 4-12
329 113400050 С. Орешак, ул. „Комуна” 1-11 4-8
330 113400050 С. Орешак, ул. „Осъм” 3-7 2-38
331 113400050 С. Орешак, ул. „Панайот Волов” 1-3 -3 2-4
332 113400050 С. Орешак, ул. „Патриарх Максим“ 5-5С  
333 113400050 С. Орешак, ул. „Прохлада” 7,13  
334 113400050 С. Орешак, ул. „Първа” 1-19 2-18
335 113400050 С. Орешак, ул. „Първи май” 1-3  
336 113400050 С. Орешак, ул. „Раю Ганковски” 1-13 2-16
337 113400050 С. Орешак, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1,11 2-14
338 113400050 С. Орешак, ул. „Стара планина” 123-265 124-264
339 113400050 С. Орешак, ул. „Трета” 1-39 2-46
340 113400050 С. Орешак, ул. „Хемус” 3-107 2-98
341 113400050 С. Орешак, ул. „Червено знаме” 3,9 14-30
342 113400050 С. Орешак, ул. „Четвърта” 1-19 2-14
343 113400050 С. Орешак, мах. „Баба Стана” 1-35 2-36
344 113400050 С. Орешак, мах. „Коевски ливадки” 1-21 2-20
345 113400050 С. Орешак, мах. „Радоевското” 1-13 2-12
346 113400051 С. Орешак, ул. „Архимандрид Хаджи Макарий” 1-13 2
347 113400051 С. Орешак, ул. „Балкан” 1-43 2-36
348 113400051 С. Орешак, ул. „Данчо Василешки” 1-59 2-48
349 113400051 С. Орешак, ул. „Иван Павлов” 1-171 4-168
350 113400051 С. Орешак, ул. „Иван Полендаков” 5-25 2-20
351 113400051 С. Орешак, ул. „Комсомолска” 1-49 2-52
352 113400051 С. Орешак, ул. „Младост” 1-19 2-10
353 113400051 С. Орешак, ул. „Неофит Калчев”   4-8
354 113400051 С. Орешак, ул. „Пенко Йотов” 1-5 2-8
355 113400051 С. Орешак, ул. „Стара планина” 1-117 2-122
356 113400051 С. Орешак, ул. „Христо Ботев” 1-21 2-8
357 113400051 С. Орешак, ул. „Цочо Стоянов” 1-11А 4-12
358 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Акациева” 1-11 2-10
359 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Амбарица” 1-9 2-8
360 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Атанас Филипов” 1-5 2-12
361 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Бай Паскал” 1-25 2-16
362 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Васил Радев” 1-11 2-10
363 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Врачовска” 1-25 2-16
364 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Възраждане” 1-5 4-6
365 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Девети септември” 1-27 2-26
366 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Дружба” 1-5 2-8
367 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Първи май” 1-73 2-54
368 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Райнешка” 1-11 4-12
369 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Стара планина” 1-151 2-132
370 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Усойна” 1-15 2-14
371 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Хаджи Макарий” 1-3 2-4
372 113400052 С. Черни Осъм, ул. „Цонка Дамянова” 1-13 2-10
373 113400052 С. Черни Осъм, Жилища на Горско стопанство 1-11А 2-10А
374 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Бъзево” 1-9 2-10
375 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Глушка” 1-3 2-4
376 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Жеравица” 1-19 2-18
377 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Жидов дол” 1-11 2-8
378 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Иваншница” 1-23 2-24
379 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Кошутина” 1-11 2-10
380 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Миленча” 1-23 2-42, 54
381 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Стойновска” 1-67 2-66
382 113400052 С. Черни Осъм, мах. „Стругът” 1-59 2-56
383 113400052 С. Черни Осъм, Общежитие ДЗ „Обнова” 1,1Г,3 2
384 113400052 С. Черни Осъм, Общежитие на АПК 1,11 2
385 113400054 С. Патрешко, мест. „Далешка” 1-201 30-202
386 113400054 С. Патрешко, мест. „Еренско” 1,69,123 110
387 113400054 С. Патрешко, мест. „Златешка” 51-57 56
388 113400054 С. Патрешко, мест. „Предела” 1-41,75, 171, 175 4-42
389 113400054 С. Патрешко, мест. „Спасовска” 1-65, 147,149 60,64, 138,160
390 113400055 С. Дебнево, пл. „Христо Ботев” 1-7 2-6
391 113400055 С. Дебнево, ул. „Байкал” 1-3 2-4
392 113400055 С. Дебнево, ул. „Балкан” 1-3  
393 113400055 С. Дебнево, ул. „Боровец” 1-5 2-6
394 113400055 С. Дебнево, ул. „Буковец” 1-13 2-10
395 113400055 С. Дебнево, ул. „Васил Драганов” 1-7 2-6
396 113400055 С. Дебнево, ул. „Видима” 3-21 2-10
397 113400055 С. Дебнево, ул. „Възраждане” 1-5 2-6
398 113400055 С. Дебнево, ул. „Грашновска”   2-12
399 113400055 С. Дебнево, ул. „Девети септември” 1-49 2-60
400 113400055 С. Дебнево, ул. „Д-р Казаков” 1-21 2-6
401 113400055 С. Дебнево, ул. „Дружба” 1 2-6
402 113400055 С. Дебнево, ул. „Здравец”   2-14
403 113400055 С. Дебнево, ул. „Златешка” 1-11 2-8
404 113400055 С. Дебнево, ул. „Зънтаров” 1-31 2-22
405 113400055 С. Дебнево, ул. „Илия Матев” 1-13 2-18
406 113400055 С. Дебнево, ул. „Калето” 1-15 2-14
407 113400055 С. Дебнево, ул. „Калчо Консулов” 1-19 2-8
408 113400055 С. Дебнево, ул. „Клокотница” 1-23 2-10
409 113400055 С. Дебнево, ул. „Крайбрежна”   2-16
410 113400055 С. Дебнево, ул. „Липака” 1 6,10
411 113400055 С. Дебнево, ул. „Лъгът” 1-11 2,2А, 6
412 113400055 С. Дебнево, ул. „Люлякова” 1-3 2-14
413 113400055 С. Дебнево, ул. „Мир” 2-6  
414 113400055 С. Дебнево, ул. „Незабравка” 1 2-8
415 113400055 С. Дебнево, ул. „Оборище” 1-7 2-10
416 113400055 С. Дебнево, ул. „Осми март” 1-57 2-82
417 113400055 С. Дебнево, ул. „Петко Колев” 1-73 2-46
418 113400055 С. Дебнево, ул. „Преспа” 1 2-4
419 113400055 С. Дебнево, ул. „Първомайска” 1-11 2-12
420 113400055 С. Дебнево, ул. „Радецки”   2-12
421 113400055 С. Дебнево, ул. „Стара планина” 1-7 2-6
422 113400055 С. Дебнево, ул. „Троян” 1-7 2-10
423 113400055 С. Дебнево, ул. „Христо Ботев” 1-135 2-94
424 113400055 С. Дебнево, ул. „Христо Чулев” 1-31 2-32
425 113400055 С. Дебнево, ул. „Червено знаме” 3-9 2-4
426 113400055 С. Дебнево, ул. „Червещица” 1-9  
427 113400055 С. Дебнево, ул. „Явор”   2-8
428 113400055 С. Дебнево, мах. „Беров мост” 1-5 2-16
429 113400058 С. Гумощник, ул. „Клиновци” 1-23 2-28
430 113400058 С. Гумощник, ул. „Лакарево” 1-75 2-48
431 113400058 С. Гумощник, ул. „Селце” 1-41 2-38
432 113400058 С. Гумощник, ул. „Цанко Бляховски” 1-101 2-172
433 113400058 С. Гумощник, ул. „Чакърска” 1-177 2-176
434 113400058 С. Гумощник, мах. „Реката” 1-137 2-140
435 113400059 С. Врабево, ул. „Александър Стамболийски” 1-3  
436 113400059 С. Врабево, ул. „Антон Иванов” 1-5 2
437 113400059 С. Врабево, ул. „Арх. Борис Боев” 3-17 2-20
438 113400059 С. Врабево, ул. „Васил Левски” 1-15 4-16
439 113400059 С. Врабево, ул. „Втора” 1-15 2-6
440 113400059 С. Врабево, ул. „Георги Димитров” 1-131 8-112
441 113400059 С. Врабево, ул. „Девети септември” 1-41 4-44
442 113400059 С. Врабево, ул. „Димитър Благоев”   2-4
443 113400059 С. Врабево, ул. „Иван Вазов” 1-3 2-4
444 113400059 С. Врабево, ул. „Каля Черква”   2-14
445 113400059 С. Врабево, ул. „Ленин” 1-25 2-26
446 113400059 С. Врабево, ул. „Ленинград” 1-15 2-12
447 113400059 С. Врабево, ул. „Любен Каравелов” 1-7 2-4
448 113400059 С. Врабево, ул. „Маршал Толбухин” 1-41 2-44
449 113400059 С. Врабево, ул. „Минко Генков” 1  
450 113400059 С. Врабево, ул. „Минко Карата” 3-65 2-48
451 113400059 С. Врабево, ул. „Младост” 1-23 2-18
452 113400059 С. Врабево, ул. „Москва” 1-9 2-4
453 113400059 С. Врабево, ул. „Нено Даракчиев” 1-3  
454 113400059 С. Врабево, ул. „Никола Й. Вапцаров” 1-7 2-4
455 113400059 С. Врабево, ул. „Никола Пънков” 1-7 2-12
456 113400059 С. Врабево, ул. „Първи май” 1-13 2-14
457 113400059 С. Врабево, ул. „Раздоле” 1-9 4-6
458 113400059 С. Врабево, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-9 2-8
459 113400059 С. Врабево, ул. „София” 1-3 2-10
460 113400059 С. Врабево, ул. „Стамен Радев” 1-15 2-20
461 113400059 С. Врабево, ул. „Стара планина” 1-19 2-12
462 113400059 С. Врабево, ул. „Трета” 1-5  
463 113400059 С. Врабево, ул. „Христо Ботев” 1-97 2-62
464 113400059 С. Врабево, ул. „Христо Смирненски” 1-3 4
465 113400059 С. Врабево, ул. „Цар Калоян” 1-13 2-24
466 113400059 С. Врабево, ул. „Царевец” 1-27 2-26
467 113400059 С. Врабево, ул. „Цветан Спасов” 3 2-6
468 113400059 С. Врабево, ул. „Черно море” 1-5 2
469 113400059 С. Врабево, ул. „Четвърта” 1-3  
470 113400059 С. Врабево, ул. „Шипка” 1-17 2-20
471 113400059 С. Врабево, ул. „Юрий А.Гагарин” 3-5 2-4
472 113400059 С. Врабево, мах. „Маргатина” 1-13 2-14
473 113400061 С. Добродан, ул. „Братя Пацекови” 1-13 2-20
474 113400061 С. Добродан, Гара Добродан 1 4
475 113400061 С. Добродан, ул. „Девети септември” 1-9 2-8
476 113400061 С. Добродан, ул. „Димитър Рупов” 1-5 2-8
477 113400061 С. Добродан, ул. „Иван Данчев” 1-11 2-14
478 113400061 С. Добродан, ул. „Иван Марковски” 1-7 2-12
479 113400061 С. Добродан, ул. „Капитан Шаров” 1-7 2
480 113400061 С. Добродан, ул. „Колю Петров” 1-5 2-8
481 113400061 С. Добродан, ул. „Комсомолска” 1-3 4
482 113400061 С. Добродан, ул. „Марин Семерджиев” 1-15 2-16
483 113400061 С. Добродан, ул. „Минко Гадев” 1-7 2-6
484 113400061 С. Добродан, ул. „Минко Троански” 1-9 2-4
485 113400061 С. Добродан, ул. „Мир” 1 2-10
486 113400061 С. Добродан, ул. „Опълченска” 1-11 2-10
487 113400061 С. Добродан, ул. „Пенко Маринов” 1-29 2-24
488 113400061 С. Добродан, ул. „Раковска” 1-29 2-20
489 113400061 С. Добродан, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-27 2-8
490 113400061 С. Добродан, ул. „Станю Минков” 1-7 2-6
491 113400061 С. Добродан, ул. „Стара планина” 1-89 2-114
492 113400061 С. Добродан, ул. „Стефан Тонков” 1-7 2-6
493 113400061 С. Добродан, ул. „Стопански двор” 1 4
494 113400061 С. Добродан, ул. „Стоян Семерджиев” 1-5 2-4
495 113400061 С. Добродан, ул. „Тинко Симов” 1,3,7 2,8
496 113400061 С. Добродан, ул. „Цанко Патарински” 1-13 2-22
497 113400061 С. Добродан, ул. „Цочо Пенков” 1,5 4-12
498 113400062 С. Дъблок Дол, пл. „Дълбокдолска комуна” 1-7  
499 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Божур” 1-25 4-18
500 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Бор” 1-5 2
501 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Бреза” 1-5 2
502 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Брезата” 1-5 2-4
503 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Васил Мочев”   2-12
504 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Васил Събчев” 3,7,15 4-8
505 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Васил Христов” 1-3 2
506 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Гробарска” 1-35 2-36
507 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Дъб”   2-14
508 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Здравец” 3-5 10
509 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Зюмбюл”   6
510 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Иван Дончев” 1-115 2-52
511 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Иван Иванчев“ 1-5 2
512 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Изворът”   2-6
513 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Крайречна”   2-16
514 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Кузманица” 7,9 2-20
515 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Лале” 1-11 6-8
516 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Марин дол” 1-3 2
517 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Мерата” 1-13  
518 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Момчилов кладенец” 1 2-4
519 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Орех”   6-16
520 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Петър Стойков” 1-9 2-30
521 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Поникът” 1-7 2-18
522 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Пчелинът” 1 2
523 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Първи май” 1-25 2-18
524 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Ракита” 1-5 2-4
525 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Средни дял” 1-9 2-16
526 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Старата чешма” 1-13 2-14
527 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Стойко Цочев” 5-21 2-16
528 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Суха” 1-9  
529 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Теменуга”   2-8
530 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Тошко Тодоров” 1-17 2-16
531 113400062 С. Дъблок Дол, ул. „Чучура” 1-9 2-6
532 113400063 С. Ломец, ул. „Александър Стамболийски” 1-79 2-78
533 113400063 С. Ломец, ул. „Балкан” 1-15 2-12
534 113400063 С. Ломец, ул. „Бор” 1-7 2-6
535 113400063 С. Ломец, ул. „Васил Коларов” 1-29 2-38
536 113400063 С. Ломец, ул. „Васил Левски” 1-33 2-28
537 113400063 С. Ломец, ул. „Венец” 1-7 2-10
538 113400063 С. Ломец, ул. „Ганко Стойнов” 1-3 2-4
539 113400063 С. Ломец, ул. „Георги Димитров” 1-5 2-8
540 113400063 С. Ломец, ул. „Джура” 1 2-8
541 113400063 С. Ломец, ул.”Дъб” 1-5 2
542 113400063 С. Ломец, ул. „Кастроне Состра” 1-19 2-8
543 113400063 С. Ломец, ул. „Кънчо Христов” 1-31 2-36
544 113400063 С. Ломец, ул. „Любен Каравелов” 1-19А 2-16
545 113400063 С. Ломец, ул. „Осъм” 1-5 2-4
546 113400063 С. Ломец, ул. „Руен” 1-21 2-16
547 113400063 С. Ломец, ул. „Сергей Румянцев” 1-5 2-6
548 113400063 С. Ломец, ул. „Стойко Петков” 1-9 2-10
549 113400063 С. Ломец, ул. „Тинко Симов” 1-5 2-6
550 113400063 С. Ломец, ул. „Христо Ботев” 1-9 2-8
551 113400063 С. Ломец, ул. „Христо Начевски” 1-5 2-14
552 113400063 С. Ломец, ул. „Христо Смирненски” 1-3 2-18
553 113400063 С. Ломец, ул. „Цанко Ненов” 1-9 2-18
554 113400065 С. Борима, пл. „Девети септември” 3-5 2-4
555 113400065 С. Борима, ул. „Бочо Дуковски” 1-11 2-12
556 113400065 С. Борима, ул. „Васил Левски” 3-67 2-64,112
557 113400065 С. Борима, ул. „Васил Поппавлов” 1-5 2-4
558 113400065 С. Борима, ул. „Васильов” 1-23 2-12
559 113400065 С. Борима, ул. „Генерал Скобелев” 1-9 2-14
560 113400065 С. Борима, ул. „Генерал Тотлебен”   2,6
561 113400065 С. Борима, ул. „Георги Бенковски”   2-4
562 113400065 С. Борима, ул. „Георги Попов” 1-7 2-10
563 113400065 С. Борима, ул. „Георги С.Раковски” 1-7 2-6
564 113400065 С. Борима, ул. „Гурко” 1-9 4-6
565 113400065 С. Борима, ул. „Девети септември” 3-109 2-120
566 113400065 С. Борима, ул. „Димитър Рачев” 1-11 2-8
567 113400065 С. Борима, ул. „Дочо Съев” 1-19 2-28
568 113400065 С. Борима, ул. „Дъбрава” 1-3  
569 113400065 С. Борима, ул. „Еделвайс” 7  
570 113400065 С. Борима, ул. „Есперанто” 1-3 2-12
571 113400065 С. Борима, ул. „Здравец” 1-3 2-4
572 113400065 С. Борима, ул. „Иван Дочев” 3-11 2-10
573 113400065 С. Борима, ул. „Илия Маринов” 1,3,11  
574 113400065 С. Борима, ул. „Капитан Петко Войвода” 1-31 2-36
575 113400065 С. Борима, ул. „Кокиче”   2-12
576 113400065 С. Борима, ул. „Колю Кацаров” 1-3 2-6
577 113400065 С. Борима, ул. „Колю Колев” 1-15 2-12А
578 113400065 С. Борима, ул. „Космос” 1-13 2,10
579 113400065 С. Борима, ул. „Марин Банковски” 3-11 2-16
580 113400065 С. Борима, ул. „Марин Стафунски” 1-11 2-4
581 113400065 С. Борима, ул. „Минзухар”   2,8
582 113400065 С. Борима, ул. „Минко Дочев” 1-11 2-18
583 113400065 С. Борима, ул. „Освобождение” 1-5 2-6
584 113400065 С. Борима, ул. „Пашалан” 1-7  
585 113400065 С. Борима, ул. „Пенка Стафунска” 1,11 2,6
586 113400065 С. Борима, ул. „Петко Дочев” 1-9 2-12
587 113400065 С. Борима, ул. „Петър Грошев” 1-23 2-28
588 113400065 С. Борима, ул. „Победа” 1-13,97 2-16
589 113400065 С. Борима, ул. „Райна Княгиня” 1-5  
590 113400065 С. Борима, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 1-37 2-30
591 113400065 С. Борима, ул. „Синчец” 1-3 2
592 113400065 С. Борима, ул. „Стара планина” 1-37 2-18
593 113400065 С. Борима, ул. „Стефан Караджа” 1-7 2-10
594 113400065 С. Борима, ул. „Тинко Симов” 1-3 2-8
595 113400065 С. Борима, ул. „Тотка Съева” 3-7 2-12
596 113400065 С. Борима, ул. „Трети март” 1-7 2-10
597 113400065 С. Борима, ул. „Урсел” 1-11,21  
598 113400065 С. Борима, ул. „Хаджи Димитър” 1  
599 113400065 С. Борима, ул. „Христо Ботев”   2-46
600 113400065 С. Борима, ул. „Цанко Патарински” 1-27 2-40
601 113400066 С. Старо село, ул. „Калник” 1-13 2-18
602 113400066 С. Старо село, ул. „Ралчевска” 1-103 2-82
603 113400066 С. Старо село, ул. „Софийска” 1-91 2-48
604 113400066 С. Старо село, ул. „Централна” 1-165 2-150,192
605 113400066 С. Старо село, ул. „Шарбан” 1-71 2-72
606 113400066 С. Старо село, мах. „Корията” 1  
607 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Август 1926 г.” 9-37 10-46
608 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Братя Попски” 1-17 2-4
609 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Ганчо Моев” 7-43 2-38
610 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Георги Бенковски” 1-19 2-14
611 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Дачо Михайлов” 1-23 2-30
612 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Желязвенска комуна” 1-19 2-44
613 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Колю Владов” 1-35 2-30
614 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Късера” 1-15 2-24
615 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Марин Гачев” 1-9 2-4
616 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Марин Ив.Кинкин” 5-7 2-22
617 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Мирчо Филипов” 1-27 2-22
618 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Михаил Дочев” 1-13 2-12
619 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Октомврийска” 5-21 2-38
620 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Петко Доневски” 3-33 2-72
621 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Промишлена” 1,3,17 20-22
622 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Симеон Маринов” 1-27     15, 27  
623 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Стамен Мирчев” 7-79 2-80
624 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Стойко Хаджиев” 1-15,21 2,2А
625 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Тодор Чипарски” 1-23 4-20
626 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „13 века България” 1-79 2-96
627 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Цанко Станчев” 1-65 2-68
628 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Цано Драголов” 1-57 4-74
629 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Цано Кадийски” 3-71 4-98
630 113400067 С. Голяма Желязна, ул. „Цвятко Георгиев” 1-25 4-18
631 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Испирско” 1-21 2-20
632 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Лъките” 1-85 2-84
633 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Разсадищата” 1-41 2-40
634 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Сойчанско” 1-41 2-44
635 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Топля” 45-65 12-60
636 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Чакалско” 1-37 2-24
637 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Чербин” 31-41 22-38
638 113400067 С. Голяма Желязна, мах. „Чолдарско”   1-119 2-120
639 113400067 С. Голяма Желязна, мест. „Башов рът“   16
640 113400069 Ж.к. „Лъгът” 5 А,Б,В,Г 9 А,Б 4 А-Е 8 А,Б
641 113400070 Ж.к. „Лъгът”   11 А-Д 217 А-Е 219 А-Г 218 А-Е
642 113400071 Ул. „Генерал Карцов”   120-192
643 113400071 Ул. „Македония” 1-37 14-22А
644 113400072 Ул. „Васил Левски” 193-205 222-236
645 113400072 Ул. „Власи Илиев” 1-9 2-20
646 113400072 Ул. „Канъчка”   2-10А
647 113400072 Ул. „Стефан Станев” 5 2-20
648 113400072 Ул. „Хан Аспарух” 21-23 20-30
649 113400072 Ул. „Христо Ботев” 27-41  
650 113400072 Ул. „Шипка” 1-7 2-14
651 113400073 Ул. „Архимандрит Макарий” 1-7 2-10А
652 113400073 Ул. „Бочо Донев” 1-7А 2-12А
653 113400073 Ул. „Здравец” 1-11 2-8
654 113400073 Ул. „Иван Памукчиев” 1-9А 2-8А
655 113400073 Ул. „Минко Ив.Марковски” 1-5А 2
656 113400073 Ул. „Незабравка”   58-80
657 113400073 Ул. „Проф.Никола Шипковенски” 1-9 2-4
658 113400073 Ул. „Радецки” 23-79  
659 113400073 Ул. „Симеон Велики” 141-189 124-134
660 113400073 Ул. „Стефан Караджа”   26-58А
661 113400074 Ул. „Бочо Донев”   14-16
662 113400074 Ул. „Здравец” 13-33 10-22А
663 113400074 Ул. „Минко Ив.Марковски” 7-21А 4-14А
664 113400074 Ул. „Пейо К.Яворов” 1-17 2-36А
665 113400074 Ул. „Проф.Никола Шипковенски” 11-17  
666 113400074 Ул. „Радецки”   32-64
667 113400074 Ул. „Симеон Велики” 175-197 98-122
668 113400074 Ул. „Стефан Караджа” 17-69А 18-24
669 113400075 Ж.к. „Лъгът” 13 15 А-Г 19 А-В 10 А-Б 12-14
670 113400076 Ж.к. „Христо Смирненски” 1 А-Г 2 А-Г
671 113400077 (При условията на чл. 9, ал.6 и ал. 8 от Изборния кодекс)    
672 113400078 (При условията на чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс)    
673 113400079 Подвижна избирателна секция (При условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс)    

       

Секция № Населено място Място на гласуване Адрес
113400001 Троян „Хлебопроизводство и сладкарство„ ЕООД, Столова Ул. „Генерал Карцов“ № 259
113400002 Троян Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ в кв. „Василевски“, ет. 1 Ул. „Генерал Карцов“ № 207
113400003 Троян СУ „Св.Климент Охридски“ Ж.к. „Лъгът“
113400004 Троян НУ „Христо Ботев“ Ул. „Мизия“ № 9а
113400005 Троян НУ „Христо Ботев“ Ул. „Мизия“ № 9а
113400006 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400007 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400008 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400009 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400010 Троян СУ „Васил Левски” Ул. „34-ти троянски полк „ № 43
113400011 Троян СУ „Васил Левски” Ул. „34-ти троянски полк „ № 43
113400012 Троян СУ „Васил Левски” Ул. „34-ти троянски полк „ № 43
113400013 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400014 Троян ОУ „Иван Хаджийски“ Ул. „Христо Ботев“ № 210
113400015 Троян НУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 15
113400016 Троян НУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 15
113400017 Троян НУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 15
113400018 Троян НУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 15
113400019 Троян НУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 15
113400020 Троян Радио клуб Ул. „Христо Ботев” № 39
113400021 Троян Клуб на ж.к. „Младост“ ж.к. „Младост”, бл. 1, вх.Б
113400022 Троян ДГ „Буковец” Ж.к. „Буковец”
113400023 Троян ДГ „Буковец” Ж.к. „Буковец”
113400024 Троян Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски” Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386
113400025 Троян Столова на фирма „Нови лес“ Кв. Ливадето”№ 35
113400026 Троян Клуб на ловна дружинка Кв. „Попишка” № 85А
113400027 Троян Клуб Кв. „Балкан”
113400030 Троян СУ „Св.Климент Охридски“ Ж.к. „Лъгът”
113400032 С.Балканец Клуб на пенсионера Ул. „Христо Петков” № 111
113400033 С. Калейца Читалище „Искра 1898 г.“ Ул. „Селски дол” № 1
113400035 С. Горно Трапе Клуб на пенсионера Ул. „Дочо Гадев” № 3 
113400037 С. Балабанско Сградата на Кметството Ул. „Район центъра” № 76
113400038 С. Белиш Читалище Ул. „Стара планина” № 152
113400039 С. Чифлик Клуб на пенсионера Ул. „Тодор Каблешков” № 1
113400041 С. Терзийско Читалище „Зора 1922 г.“ Ул. „Девети септември” № 102
113400044 С. Бели Осъм Читалище „Изгрев 1926 г.“ Ул. „Стоян Българенчето” № 206
113400045 С. Бели Осъм Хотел „Острова“,  Конферентна зала Ул. „Балкан” № 8  
113400046 С. Шипково ул. „Георги Димитров“ № 17 ул. „Георги Димитров“ № 17
113400048 С. Шипково Читалище „Светлина 1902 г.“ Ул. „Георги Димитров” № 108
113400050 С. Орешак Клуб на пенсионера Ул. „Стара планина” № 136
113400051 С. Орешак ДГ „Незабравка” Ул. „Иван Полендаков” № 4
113400052 С. Черни Осъм Малка зала на Читалище „Знание 1906 г.“ Ул. „Стара планина” № 83
113400054 С. Патрешко Сградата на Кметството Мест. „Далешка” № 1
113400055 С. Дебнево Читалище „Просвета 1905 г.“ Ул. „Осми март” № 1
113400058 С. Гумощник Читалище „Отец Паисий 1927 г.“ Ул. „Цанко Бляховски“ № 21
113400059 С. Врабево Клуб на пенсионера– Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ Ул. „Георги Димитров” № 46
113400061 С. Добродан Клуб на пенсионера Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1
113400062 С. Дълбок Дол Клуб на пенсионера Ул. „Стойко Цочев” № 1
113400063 С. Ломец Читалище „Събуждане 1897 г.“ Пл. „Илия Маринов“ № 1
113400065 С. Борима Клуб на пенсионера Ул. „Девети септември” № 58
113400066 С. Старо Село Читалище „Христо Ботев 1928 г.“ Ул. „Централна” № 60
113400067 С. Голяма Желязна Читалище „Развитие 1899 г.“ Пл. „Девети септември”
113400069 Троян СУ „Св.Климент Охридски” Ж.к. „Лъгът”
113400070 Троян СУ „Св.Климент Охридски” Ж.к. „Лъгът”
113400071 Троян НУ „Христо Ботев” Ул. „Мизия” № 9а
113400072 Троян ДГ „Здравец” Ул. „Власи Илиев” № 7
113400073 Троян ДГ „Буковец” Ж.к. „Буковец”
113400074 Троян ДГ „Буковец” Ж.к. „Буковец”
113400075 Троян СУ „Св.Климент Охридски” Ж.к. „Лъгът”
113400076 Троян Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ в кв. „Василевски“, ет. 2 Ул. „Генерал Карцов“ № 207
113400077 Троян „МБАЛ- Троян“ ЕООД Ул. „Радецки“ № 30
113400078 Троян „СБАЛББ – Троян“ ЕООД Ул. „Васил Левски“ № 253
113400079 Троян Община Троян, стая № 33 Пл. „Възраждане“ № 1

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, РИК – Ловеч и Областен управител – Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 05 април 2019 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Избирателна секция № 113400001 се премести на ул. „Генерал Карцов“ № 259 „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – Троян - Столовата

 

Общинска администрация – Троян

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, по електронен път на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва: 

 • До 15.04.2019 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя декларация (Приложение № 11-ЕП), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, съгласно чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 • В периода от 15.04.2017 г. до 11.05.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 16-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

 • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 14-ЕП), чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

 • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-ЕП), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 • В периода от 15.04.2019 г. до 05.2019 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (Приложение № 9-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 • От 15.05.2019 г. до 18.05.2019 г. включително граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които желаят да бъдат заличени от избирателния списък и в деня на изборния ден 26 май 2019 г. желаят да гласуват по адреса на пребиваване, подават заявление (Приложение № 10-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс до Кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник, подписано собственоръчно.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 • До 20.05.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 16-ЕПтрябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.

Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

 • До 24 май 2019 г. български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по постоянен адрес или по адрес на пребиваване, подават заявление (Приложение № 12-ЕП), подписано собственоръчно до Кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник, съгласно чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 • От 15.05.2019 г. до 24.05.2019 г. включително лица, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват, може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък и да поискат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник (Приложение № 13-ЕП), подписано собственоръчно, съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс. Към заявлението се подават доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

 • На 26.05.2019 г. лица, които в изборния ден установят, че са вписани в списъка на заличените лица, имат право да гласуват, ако представят удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването им в списъка или ако се явят в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6. Подава се писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник (Приложение № 15-ЕП), подписано собственоръчно, съгласно чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс. Удостоверението (Приложение № 17-ЕП), се издава от кмета на общината, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка.

 

Изготвил:

Анита Маринова

Основни процедури, събития и действия с дати и срокове

Вторник, 26 Март 2019 10:35

Решение № 4-ЕП на ЦИК / 24.03.2019

РЕШЕНИЕ № 4-ЕП
София, 24.03.2019

ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

Датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България е датата на издаване на Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) – 19 март 2019 г.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

Вторник, 14 Март 2017 13:14

Обучителни материали от ЦИК

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

 

 Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол

 

 

Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол извън страната


Обучителни протоколиWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори