Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия Ловеч напомня, че:

на 10 май 2014 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия Ловеч напомня, че:

на 04 май 2014 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Със Заповед № 414 / 30.04. 2014 г. на Кмета на Община Троян е изменен адреса на Секционна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 045

се премества от ул. „Стоян Българенчето" № 91 (бивш ресторант на РПК)

в конферентната зала на хотел „ОСТРОВА", ул. „Балкан" № 8

Сряда, 30 Април 2014 14:57

Заповед № 414 / 30.04.2014 година

Относно промяна на адреса на секция № 45 в село Бели Осъм, община Троян.

Вторник, 29 Април 2014 11:58

Решение № 36-ЕП / 28.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Троян от Кмет на Община Троян с вх. № 55/23.04.2014 г. на РИК Ловеч, както и писмо вх. 74/28.04.2014 Предложението отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8, т. 1 от ИК, а именно съдържа имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партия или коалиция, която ги предлага. Към предложението са приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции, копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за образуване на коалициите, пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица, списък на резервни членове, протокол за проведени консултации от 15.04.2014 г., подписан от участващите в консултациите лица, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 08 април 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

1.УТВЪРЖДАВА разпределението на членовете на СИК от всяка партия и коалиция на територията на Община Троян:
1.1. ГЕРБ - 147
1.2. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 130
1.3. ДПС - 57
1.4. АТАКА - 36
1.5. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 7
1.6. НДСВ - 7

2.УТВЪРЖДАВА разпределението на местата в ръководството на СИК от всяка партия и коалиция на територията на Община Троян:
2.1. ГЕРБ - 62
2.2. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 62
2.3. ДПС - 38
2.4. АТАКА - 24
2.5. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 0
2.6. НДСВ - 0
3.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. съгласно Приложение № 1 , представляващо неразделна част от настоящото решение.
4.УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. съгласно Приложение № 2 , представляващо неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

СЕКРЕТАР:
/Фатме Моллова/

Подробен вариант на Хронограма за изборите за Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Прикачен *.DOC файл!!!

Петък, 25 Април 2014 13:19

Заповед № 340 / 14.04.2014 г.

Относно откриване на предизборната кампания.

Четвъртък, 24 Април 2014 14:16

Решение № 27-ЕП / 22.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян
Постъпило е Писмо с вх. № 36/17.04.2014 г. на Кмета на Община Троян, съгласно което на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, сграда на ОУ „Иван Хаджийски" са разположени избирателни секции № 113400013 и № 113400014 на 2ри етаж, а № 113400006, № 113400007, № 113400008 и № 113400009. С най-малък брой избиратели на първи етаж е избирателна секция с № 113400009.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

определя секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:
Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, сграда на ОУ „Иван Хаджийски" , 1 етаж.
Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

СЕКРЕТАР:
/Фатме Моллова/

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ в град Троян за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България, на основание Решение № 29-ЕП от 22.04.2014 г. на Районна избирателна комисия Ловеч


 

ДО ПП „ГЕРБ"
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ
1414 ГР. СОФИЯ
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ" №1, НДК, АДМ.СГРАДА, ЕТ.16 И 17
ТЕЛ. 02/490 13 13;
ФАКС: 02/490 09 51
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
ГР. СОФИЯ
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. „ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382
ТЕЛ. 02/810 72 00
ФАКС: 02/981 21 85
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО ПП „ДПС"
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЮТВИ МЕСТАН
1000 ГР. СОФИЯ
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А
ТЕЛ. 02/811 44 52
ФАКС: 02/811 44 53
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО ПП „АТАКА"
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛЕН СИДЕРОВ
1000 ГР. СОФИЯ
УЛ. „ВРАБЧА" №1
ТЕЛ. 02/980 94 91
ФАКС: 02/980 94 91
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ МАРТИН ДИМИТРОВ И ИВАН КОСТОВ
1000 ГР. СОФИЯ
БУЛ „ВИТОША" №18, (ВХОД ОТ УЛ. „КЪРНИГРАДСКА")
ТЕЛ. 02/400 99 21, 0899 998 907
ФАКС: 02/400 99 48
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДО ПП „НДСВ"
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА
1000 ГР. СОФИЯ
УЛ. „ВРАБЧА" №23
ТЕЛ. 02/02/921 18 222, 921 82 08
ФАКС: 02/921 18 223
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ в град Троян за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България, на основание Решение № 29-ЕП от 22.04.2014 г. на Районна избирателна комисия Ловеч

ПОКАНА

Във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., насрочени с Указ № 54/20.03.2014 Г. (ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. ) на Президента на Република България, чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 29- ЕП от 22.04.2014 г. на Районна избирателна комисия гр. Ловеч, Ви каня на 25.04.2014 г. /петък/ в 9,00 ч. в кабинета на Кмета на община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК за избирателни секции № 113400077, находяща се в сградата на „МБАЛ – Троян" ЕООД и № 113400078, находяща се в сградата на „СБАЛББ – Троян" ЕООД.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 29-ЕП от 22.04.2014 г. на Районна избирателна комисия гр. Ловеч, при консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Броят на членовете за всяка СИК за двете избирателни секции е определен от Районна избирателна комисия – Ловеч /РИК/ с Решение № 29-ЕП от 22.04.2014 г.
В община Троян постъпиха писма с вх. № П_04-1403/ 11.04.2014 г. от „МБАЛ – Троян" ЕООД и № П_04-1421/ 14.04.2014 г. от „СБАЛББ - Троян" ЕООД, с които се заявява, че при наличие на не по-малко от 10 избиратели 48 часа преди изборния ден ще бъдат образувани избирателните секции. Поради това община Троян изпрати в Районна избирателна комисия заявленията за да бъдат определени единни номера и да бъдат определени броя на членовете на СИК.

Съгласно чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс и т. 12 от Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на Централна избирателна комисия секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
Членовете на СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.
Членовете на СИК не могат да бъдат:
- кандидати за членове на Европейския парламент, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;
- на изборна длъжност в държавен или местен орган;
- орган на изпълнителната власт;
- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;
- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;
- прокурор или следовател;
- заместник-областен управител или заместник-кмет;
- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Решение № 29-ЕП от 22.04.2014 г. на Районна избирателна комисия гр. Ловеч

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

Сряда, 23 Април 2014 15:03

Решение № 29-ЕП / 22.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: формиране на единни номера на избирателни секции и брой членове на територията на Община Троян при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е писмо с вх. № 37/17.04.2014 г. от Кмет на Община Троян. Уведомява, че са получени писма от „МБАЛ - Троян"ЕООД и „СБАЛББ - Троян"ЕООД, че при наличие на не по-малко от 10 избиратели 48 часа преди изборния ден ще бъдат образувани избирателни секции. Поради това следва да бъдат определени единни номера и да бъдат определени броя на членовете на СИК.
Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс, Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на ЦИК, Решение № 10-ЕП от 24.03.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Формира и утвърждава единните номера на избирателни секции и определя броя на членовете на секционните избирателни комисии при тези секции на територията на Община Троян при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014 г., както следва:
„МБАЛ - Троян"ЕООД - единен № 113400077 - 5 членна СИК;
„СБАЛББ - Троян"ЕООД - единен № 113400078 - 5 членна СИК.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори