Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.

Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.

З А П О В Е Д № 185 от 16.02.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните…
Публикувана в Заповеди
З А П О В Е Д № 153 от 13.02.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване…
Публикувана в Заповеди
З А П О В Е Д № 122 от 09.02.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и…
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 02 април 2023 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления,…
Публикувана в Съобщения
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ№ 1583-НССофия, 2 февруари 2023 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
За разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. 
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори