Решения

РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент чл.84, т.4, чл.86, ал.1, чл.93, ал.5 и чл.94 от Конституцията на Република България и чл.4, ал.4 от Изборния кодекс РЕШИ: Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (неделя).Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Ива МитеваПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ/П/
Публикувана в Решения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори