Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Избори за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Избори за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 1390 гр. Троян 12.10.2021 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ…
Публикувана в Заповеди
Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/ Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: ◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ ◾Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429…
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 1335 гр. Троян, 04.10.2021 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № № 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централна избирателна комисия и във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от…
Публикувана в Заповеди
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на избори за Президент и вицепрезидент на Р България и…
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 1325 Гр. Троян, 01.10. 2021 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14…
Публикувана в Заповеди
На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет…
Публикувана в Заповеди
На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за…
Публикувана в Заповеди
Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния…
Публикувана в Съобщения
Държавен вестник, брой 77 от 16.IX УКАЗ № 245 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г. На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: 1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. 2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. Издаден…
Публикувана в Съобщения
РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент чл.84, т.4, чл.86, ал.1, чл.93, ал.5 и чл.94 от Конституцията на Република България и чл.4, ал.4 от Изборния кодекс РЕШИ: Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (неделя).Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Ива МитеваПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ/П/
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори