Заповеди

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 878 гр. Троян 30.06.2021 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. О…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 729 гр.Троян 28.05. 2021 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 97-НС от 22 май 2021 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 701 гр. Троян, 25.05. 2021 г. На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 675 гр. Троян, 18.05. 2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в…
Публикувана в Заповеди

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори