Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., „СИЕЛА НОРМА“ АД Ще проведе дистанционно обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян, във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, както следва: 03.07.2021 г. /събота/ - 10,30 ч. 06.07.2021 г. /вторник/ - 18,30 ч. Линкове за всяко обучение ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК – Ловеч, преди началния час за започването им. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ…
Публикувана в Съобщения
Съгласно Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК, ще се извършва гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Срокът за приемане на заявления е до 8 юли 2021 г. Заявлението може да изтеглите от тук. С целия текст на Решение № 350-НС може да се запознаете тук.
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.
Публикувана в Съобщения
С Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши: Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
С Решение № 342-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши:Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на РИК Ловеч Районна избирателна комисия - Ловеч ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян на 05.07.2021 г. / понеделник / в 10,00 Ч. в салона на народно читалище „Наука – 1870“ Троян
Публикувана в Съобщения
Въз основа на Решение № 238-НС от 16 юни 2021 г, на ЦИК, избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния…
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн.…
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления,…
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори