Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 11 юли 2021 г.

Избори за Народно събрание на Република България - 11 юли 2021 г.

ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 701 гр. Троян, 25.05. 2021 г. На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 675 гр. Троян, 18.05. 2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в…
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления,…
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори