Заповеди

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 467 гр. Троян 24.03.2021 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14 януари 2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19 януари 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. О…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 414 гр. Троян, 15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация,…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 394 от 12.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес,…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 210 гр.Троян 17.02.2021 г. На основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Места за поставяне на агитационни материали…
Публикувана в Заповеди
Понеделник, 15 Февруари 2021 09:40

Заповед № 194 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 194 гр. Троян, 15.02.2021 г. На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на…
Публикувана в Заповеди
Вторник, 09 Февруари 2021 14:57

Заповед № 175 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 175 гр. Троян, 09.02.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в приложения…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 95 Гр. Троян 26.01. 2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 464, т. 10 и чл. 182 и сл. от раздел II, Глава Дванадесета от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца,…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 92 Гр. Троян, 26.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г. О П Р…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 59 Гр. Троян, 18.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 464, т.7 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателна секция на територията на с. Калейца,…
Публикувана в Заповеди

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори