Съобщения

В обучителния портал на ЦИК https://www.cik.bg/bg/ns2021/edu ще откриете:
Публикувана в Съобщения
До политически партии и коалиции на територията на община Троян Уважаеми дами и господа, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министерство на здравеопазването, „при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30%…
Публикувана в Съобщения
Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от изборния кодекс), подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето и секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения, във връзка с произвеждане на избори за народно събрание на 04 април 2021 г. До парламентарно представените партии и коалиции в 44-то НС, До коалицията, която има избрани…
Публикувана в Съобщения
Уважаеми съграждани, във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание и предоставяне на възможност за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, Ви уведомяваме, че: В срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всеки избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето може да подаде заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна…
Публикувана в Съобщения
Четвъртък, 04 Март 2021 09:07

Разяснителна кампания (видео)

Активно избирателно право Гласуване на избиратели с увреждания Активно избирателно право (видео със субтитри) Гласуване на избиратели с увреждания (видео със субтитри)
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021г., Ви уведомяваме, че е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението.
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: www.auslugi.com , както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават…
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ НА 28.02.2021 Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ТРОЯН УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 113400033 С. КАЛЕЙЦА, ЧЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 2021 Г. /СРЯДА/ ОТ 17,00 Ч. В САЛОНА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРОЯН
Публикувана в Съобщения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори