Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 28 февруари 2021 г. и Избори за Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г.

Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 28 февруари 2021 г. и Избори за Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г.

ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 210 гр.Троян 17.02.2021 г. На основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Места за поставяне на агитационни материали…
Публикувана в Заповеди
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021г., Ви уведомяваме, че е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението.
Публикувана в Съобщения
Понеделник, 15 Февруари 2021 09:40

Заповед № 194 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 194 гр. Троян, 15.02.2021 г. На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на…
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: www.auslugi.com , както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават…
Публикувана в Съобщения
Вторник, 09 Февруари 2021 14:57

Заповед № 175 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 175 гр. Троян, 09.02.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в приложения…
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ НА 28.02.2021 Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ТРОЯН УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 113400033 С. КАЛЕЙЦА, ЧЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 2021 Г. /СРЯДА/ ОТ 17,00 Ч. В САЛОНА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 95 Гр. Троян 26.01. 2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 464, т. 10 и чл. 182 и сл. от раздел II, Глава Дванадесета от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца,…
Публикувана в Заповеди
ОБЩИНА ТРОЯН З А П О В Е Д № 92 Гр. Троян, 26.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г. О П Р…
Публикувана в Заповеди
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН 28 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НС ДО КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на частичен избор за Кмет на…
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН НА 28 ФЕВРУАРИ 2021 г. Във връзка с насрочения на 28 февруари 2021 г. частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметство с. Калейца, община Троян, ще се подават заявления, правят…
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори