Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 28 февруари 2021 г. и Избори за Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г.

Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 28 февруари 2021 г. и Избори за Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г.

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н З А П О В Е Д № 467 гр. Троян 24.03.2021 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14 януари 2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19 януари 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. О…
Публикувана в Заповеди
В обучителния портал на ЦИК https://www.cik.bg/bg/ns2021/edu ще откриете:
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНА ТРОЯН ЗАПОВЕД № 414 гр. Троян, 15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация,…
Публикувана в Заповеди
До политически партии и коалиции на територията на община Троян Уважаеми дами и господа, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министерство на здравеопазването, „при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30%…
Публикувана в Съобщения
ЗАПОВЕД № 394 от 12.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес,…
Публикувана в Заповеди
Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от изборния кодекс), подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето и секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения, във връзка с произвеждане на избори за народно събрание на 04 април 2021 г. До парламентарно представените партии и коалиции в 44-то НС, До коалицията, която има избрани…
Публикувана в Съобщения
Уважаеми съграждани, във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание и предоставяне на възможност за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, Ви уведомяваме, че: В срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всеки избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето може да подаде заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна…
Публикувана в Съобщения
Четвъртък, 04 Март 2021 09:07

Разяснителна кампания (видео)

Активно избирателно право Гласуване на избиратели с увреждания Активно избирателно право (видео със субтитри) Гласуване на избиратели с увреждания (видео със субтитри)
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори