Решения

Общинска избирателна комисия Троян РЕШЕНИЕ № 103-МИТроян, 07.10.2019 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на секционните избирателни комисии На основание чл.87 ал.1 т. 4 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр.Троян Р Е Ш И : Обявява график и място за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии в Община Троян, както следва: На 15.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400001 до №113400012 включително. На 16.10.2019 г. от 17.30 часа в…
Публикувана в Решения
Общинска избирателна комисия Троян РЕШЕНИЕ№ 92-МИТроян, 30.09.2019 ОТНОСНО: Определяне секция на първия етаж от сграда, която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването На основание чл.87 ал.1 т. 11, във връзка с чл. 10 ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр.Троян Р Е Ш И : Определя секция №113400009, находяща се на първия етаж в ОУ „Иван Хаджийски“ и секция №113400002, находяща се на първия…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 26 Септември 2019 11:08

Решение № 89-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК Троян

Общинска избирателна комисия Троян РЕШЕНИЕ№ 89-МИТроян, 25.09.2019 ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъците на резервните членове На основание чл.87 ал.1 т. 5 от Изборния кодекс и решение №1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия гр.Троян Р Е Ш И : Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Троян и утвърждава списъците на резервните членове, съгласно приложение, което е неразделна част към настоящото решение. Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.…
Публикувана в Решения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори