Решения

Вторник, 11 Август 2015 08:53

Решение № 1483-МИ / 19.05.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона По силата на § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс (ИК) населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), придобиват статут на кметство…
Публикувана в Решения
Вторник, 11 Август 2015 08:49

Решение № 1482-МИ / 19.05.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове Едно от изискванията на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, на което следва да отговарят избирателите и кандидатите за общински съветници и кметове, за да могат да гласуват, съответно да се кандидатират, е „да…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори