Решения

Понеделник, 24 Август 2015 09:48

Решение № 1532-НР / 20.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Утвърждава…
Публикувана в Решения
Понеделник, 24 Август 2015 09:46

Решение № 1531-НР / 20.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: приемане на хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г. На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Приема хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Публикувана в Решения
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1530-МИ/НРСофия, 20.08.2015 ОТНОСНО: единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и чл. 8, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия Р…
Публикувана в Решения
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1526-МИ/НРСофия, 19.08.2015 ОТНОСНО: комисиите, произвеждащи национален референдум едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: При произвеждането на националния референдум едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.:…
Публикувана в Решения
Петък, 21 Август 2015 09:10

Решение № 1529-МИ / 20.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1529-НРСофия, 20.08.2015 ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1521-НР от 18 август 2015 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1521-НР от 18 август 2015 г. на ЦИК, както следва: - в „ОТНОСНО" след думите „датата на" се добавя „насрочване на"; - в диспозитива текстът „дата на националния референдум" да се чете…
Публикувана в Решения
Петък, 21 Август 2015 09:08

Решение № 1521-НР / 18.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1521-НРСофия, 18.08.2015 ОТНОСНО: определяне датата на националния референдум на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 14, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема за „дата на националния референдум" по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите…
Публикувана в Решения
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1524-МИ/НРСофия, 18.08.2015 ОТНОСНО: назначаване на общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, 80 и 81, § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изреч. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт…
Публикувана в Решения
Понеделник, 17 Август 2015 11:56

Решение № 1520-МИ / 12.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1520-МИСофия, 12.08.2015 ОТНОСНО: определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове На основание чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Печатът на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, с който се подпечатват хартиените ленти за запечатване на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали в изборите за общински съветници…
Публикувана в Решения
Сряда, 12 Август 2015 08:02

Решение № 1516-МИ / 11.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1516-МИСофия, 11.08.2015 ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Публикувана в Решения
Вторник, 11 Август 2015 08:54

Решение № 1512-МИ / 04.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - 99 на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ, съгласно приложението. Отменя Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК, обн., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г. Решението се обнародва…
Публикувана в Решения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори