Съобщения

Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: До 14.09.2015 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на…
Публикувана в Съобщения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори