Съобщения

Закриване на избирателна секция № 113400078 в "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД образувана със Заповед № 1109/04.09.2015 на Кмета на община Троян за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на избори за общинси съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 06,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на…
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., уведомяваме жителите на селата Балканец, Белиш, Гумощник, Горно Трапе и Добродан, че в периода от 22 октомври 2015 г. до 02 ноември 2015 г. ще бъдат обслужвани в общинска администрация Троян. При необходимост се обръщайте на телефони: 0885561075 – Мария Ковачева 0887356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
Във връзка с подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. Центъра за административно обслужване в общинска администрация Троян ще продължи да работи до 17,00 ч. (10.10.2015 г.)
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.Центъра за административно обслужване в общинска администрация Троян ще работи в почивните дни / 19.09.2015 г. – 22.09.2015 г., 26.09.2015 г. – 27.09.2015 г., 03.10.2015 г. – 04.10.2015 г. и 10.10.2015 г./ от 09,00 ч. до 16,00 ч.
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Кметство с. Добродан ще бъде обслужвано от длъжностно лице по гражданско състояние от община Троян всеки петък от 08,00 ч. до 14,00 ч. При необходимост от издаване на удостоверения по гражданско състояние или съставяне на смъртен акт, моля звънете на телефони: 0885 561075 – Мария Ковачева 0878 901817 – Нели Стайкова 0887 356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Кметство с. Гумощник ще бъде обслужвано от длъжностно лице по гражданско състояние от община Троян всеки четвъртък от 08,00 ч. до 14,00 ч. При необходимост от издаване на удостоверения по гражданско състояние или съставяне на смъртен акт, моля звънете на телефони: 0885 561075 – Мария Ковачева 0878 901817 – Нели Стайкова 0887 356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Кметство с. Горно Трапе ще бъде обслужвано от длъжностно лице по гражданско състояние от община Троян всяка сряда от 08,00 ч. до 14,00 ч. При необходимост от издаване на удостоверения по гражданско състояние или съставяне на смъртен акт, моля звънете на телефони: 0885 561075 – Мария Ковачева 0878 901817 – Нели Стайкова 0887 356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Кметство с. Белиш ще бъде обслужвано от длъжностно лице по гражданско състояние от община Троян всеки вторник от 08,00 ч. до 14,00 ч. При необходимост от издаване на удостоверения по гражданско състояние или съставяне на смъртен акт, моля звънете на телефони: 0885 561075 – Мария Ковачева 0878 901817 – Нели Стайкова 0887 356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ Кметство с. Балканец ще бъде обслужвано от длъжностно лице по гражданско състояние от община Троян всеки понеделник от 08,00 ч. до 14,00 ч. При необходимост от издаване на удостоверения по гражданско състояние или съставяне на смъртен акт, моля звънете на телефони: 0885 561075 – Мария Ковачева 0878 901817 – Нели Стайкова 0887 356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори