Съобщения

На основание чл. 175 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждане на избори за Народни представители на 12 май 2013 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил Форд „Транзит" с регистрационен номер СА 4642 МР с водач Иван Николов Иванов за транспортиране от дома…
Публикувана в Съобщения
Уважаеми дами и господа, Започна предизборната кампания за произвеждането на насрочените за 12.05.2013 година, избори за народни представители, която приключва в 24,00 ч. на 10 май 2013 г. Със заповед № 282/28.03.2013 год. на Кмета на Община Троян са определени местата за поставяне на агитационни материали. С оглед създаване на по-добър ред по време на предизборната кампания Кметът на общината счита за целесъобразно: 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и…
Публикувана в Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с произвеждане на избори за Народни представители на 12 май 2013 г. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 08.05.2013 г. /СРЯДА/ в 11,00 Ч. В САЛОНА НА ОБЩИНА ТРОЯН. Община Троян
Публикувана в Съобщения
Понеделник, 01 Април 2013 12:02

Съобщение

Във връзка с насрочените на 12 май 2013 г. избори за народни представители в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян ще се правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: 1. До 11.04.2013 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна подават писмено заявление по образец…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 12 май 2013 г. със Заповед № 221 / 15.03.2013 г. на и.д. Кмет на Община Троян съгласно Заповед № 215 /14.03.2013 г./ са образувани избирателни секции на територията на общината. В тази връзка съобщаваме, че са променени следните избирателни секции: ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 001 се премества от училище „Отец Паисий" в кафе „Ива", находящо се в град Троян, ул. „Генерал Карцов" № 317; ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 002 се премества…
Публикувана в Съобщения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори