Решения

РЕШЕНИЕ№ 63-НСЛовеч, 22.04.2013 ОТНОСНО: Обучение на секционните избирателни комисии на територията на област Ловеч във връзка с произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г. Във връзка със задължението на РИК да извърши обучение на членовете на секционните избирателни комисии следва да бъде утвърден график за провеждането му. На основание чл. 29, ал. 1, т. 1, предложение трето от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч Р Е Ш И: ОПРЕДЕЛЯ график и членове на РИК Ловеч,…
Публикувана в Решения
РЕШЕНИЕ№ 54-НСЛовеч, 16.04.2013 ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Постъпило е Предложение с вх. № 48 от 11.04.2013 г. на Кмет на Община Троян. Към него са представени всички изискуеми документи по чл. 34, ал. 6 от ИК - списък с резервните членове, предложения за членове на СИК на представителите на ПП"ГЕРБ"; „Коалиция за България"; ПП"ДПС"; ПП"НДСВ", ПП"АТАКА". Представени са и документите по…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: формиране на единните номера, брой и разпределение на членовете на СИК на територията на изборен район № 11 - Ловеч
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: определяне броя на членовете на всяка избирателна секция на територията на изборен район № 11 - Ловеч
Публикувана в Решения
Понеделник, 01 Април 2013 11:56

Решение № 2335-НС / 29.03.2013 на ЦИК

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 34, 35, чл. 176 и чл. 192а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: І. Назначаване на секционни избирателни комисии 1. Районната избирателна комисия (РИК) назначава…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: Назначаване на Районна избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № 87-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Ловеч, тъй като за заместник-председател са направени…
Публикувана в Решения
РЕШЕНИЕ№ 2152-НССофия, 14.03.2013 ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 57 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.) Централната избирателна комисия РЕШИ: УТВЪРЖДАВА образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с номера от № 1 до…
Публикувана в Решения

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори