Печат на тази страница
Четвъртък, 24 Април 2014 14:16

Решение № 27-ЕП / 22.04.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян
Постъпило е Писмо с вх. № 36/17.04.2014 г. на Кмета на Община Троян, съгласно което на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, сграда на ОУ „Иван Хаджийски" са разположени избирателни секции № 113400013 и № 113400014 на 2ри етаж, а № 113400006, № 113400007, № 113400008 и № 113400009. С най-малък брой избиратели на първи етаж е избирателна секция с № 113400009.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

определя секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:
Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, сграда на ОУ „Иван Хаджийски" , 1 етаж.
Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

СЕКРЕТАР:
/Фатме Моллова/

Прочетена 855 пъти