Печат на тази страница
Сряда, 23 Април 2014 15:03

Решение № 29-ЕП / 22.04.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: формиране на единни номера на избирателни секции и брой членове на територията на Община Троян при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е писмо с вх. № 37/17.04.2014 г. от Кмет на Община Троян. Уведомява, че са получени писма от „МБАЛ - Троян"ЕООД и „СБАЛББ - Троян"ЕООД, че при наличие на не по-малко от 10 избиратели 48 часа преди изборния ден ще бъдат образувани избирателни секции. Поради това следва да бъдат определени единни номера и да бъдат определени броя на членовете на СИК.
Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс, Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на ЦИК, Решение № 10-ЕП от 24.03.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Формира и утвърждава единните номера на избирателни секции и определя броя на членовете на секционните избирателни комисии при тези секции на територията на Община Троян при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014 г., както следва:
„МБАЛ - Троян"ЕООД - единен № 113400077 - 5 членна СИК;
„СБАЛББ - Троян"ЕООД - единен № 113400078 - 5 членна СИК.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

Прочетена 1284 пъти