Печат на тази страница
Събота, 05 Април 2014 11:52

Решение № 46-ЕП / 03.04.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: реквизити на печатите на районните, секционните и подвижните секционни избирателни комисии

На основание чл. 57, ал. 1, т. 8, чл. 64 и 94 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК", № и наименованието на района. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2014".

2. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: „СИК", „Избори 2014" и уникален петцифрен номер.

3. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2014". Във вътрешния кръг се изписва уникален петцифрен номер.

4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от общия брой на секциите.

За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 709 пъти