Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 14:20

Решение № 32-ЕП / 30.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за експериментално машинно гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29, § 13, т. 3 във връзка с § 10, ал. 2 от ПЗР на ИК и чл. 212 - 214 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема условия и ред за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Прочетена 707 пъти