Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 14:18

Решение № 27-ЕП / 29.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1 т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, както следва:
В т. 3 думите „по т. 2.1." да се четат „по т. 2".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Прочетена 751 пъти