Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 14:16

Решение № 21-ЕП / 27.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1 т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК, като датата в приложението да се чете „24 март 2014 г.", не „20 март 2014 г.", както грешно е отпечатано.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 878 пъти