Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 14:10

Решение № 16-ЕП / 26.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Прочетена 932 пъти