Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 13:58

Решение № 10-ЕП / 24.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 12, чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 58 от 13 март 2013 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.);

ВВ е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции извън страната, където е предвидено да се гласува за изборите за членове на Европейския парламент:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия до 3 май 2014 г. (21 дни преди изборния ден) във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК до 3 май 2014 г. (21 дни преди изборния ден) във връзка с чл. 12 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 596 пъти