Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 13:54

Решение № 5-ЕП / 23.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема за „дата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България" по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс датата 21 март 2014 г. - денят на обнародване в „Държавен вестник" (бр. 26 от 21 март 2014 г.) на Указ № 54 от 20 март 2014 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 588 пъти