Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Парламентарни избори - 12 май 2013»Решения»Решение № 63-НС / 22.04.2013 г. на РИК - Ловеч
Вторник, 23 Април 2013 17:20

Решение № 63-НС / 22.04.2013 г. на РИК - Ловеч

Написана от

РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Ловеч, 22.04.2013

ОТНОСНО: Обучение на секционните избирателни комисии на територията на област Ловеч във връзка с произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.

Във връзка със задължението на РИК да извърши обучение на членовете на секционните избирателни комисии следва да бъде утвърден график за провеждането му. На основание чл. 29, ал. 1, т. 1, предложение трето от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ график и членове на РИК Ловеч, които ще проведат обучение на членовете на секционни избирателни комисии на територията на област Ловеч по общини, както следва:

07.05.2013 г. - 11.00 ч.- Община Луковит - Валентина Стефанова Недялкова и Петър Цолов Николов;

07.05.2013 г. - 13.00 ч.- Община Угърчин - Валентина Стефанова Недялкова и Петър Цолов Николов;

07.05.2013 г. - 11.00 ч. - Община Тетевен- Младен Минков Близнаков и Ана Борисова Николова;

07.05.2013 г. - 13.00 ч.- Община Ябланица - Младен Минков Близнаков и Ана Борисова Николова;

08.05.2013 г. - 11.00 ч. - Община Ловеч /СИК на територията на селата в Община Ловеч/ -Валентина Стефанова Недялкова и Петър Цолов Николов;

08.05.2013 г. - 13.00 ч. - Община Ловеч /СИК на територията на град Ловеч/ -Валентина Стефанова Недялкова и Петър Цолов Николов;

08.05.2013 г. - 17.00 ч. - Община Летница-Валентина Стефанова Недялкова и Петър Цолов Николов;

08.05.2013 г. - 11.00 ч. - Община Троян - Младен Минков Близнаков и Ана Борисова Николова;

08.05.2013 г. - 13.00 ч. - Община Априлци - Младен Минков Близнаков и Ана Борисова Николова.

Указва на кметовете на общините на територията на област Ловеч, че следва да осигурят залите и цялостна материално-техническа подготовка за провеждане на обучението.

Указва на кметовете на общините, че следва представители на общинска администрация да вземат участие в обучението с оглед задълженията на администрацията във връзка с произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.

Кметовете на всяка община на територията на област Ловеч следва да разгласят информация за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в съответната община като съобщението за дата и място на провеждане на обучението бъде поставено на видно място в сградата на общината, както и в сградата на кметството на всяко населено място, където има образувана избирателна секция. Съобщението за дата и място на провеждане в съответната община да бъде изпратено от общинска администрация до местните представителства на всички политически партии и коалиции от партии, които имат представители в секционните избирателни комисии, като се укаже, че същите следва да уведомят членовете си. По възможност Кметовете следва да осигурят публикуване на съобщението в сайта на всяка община.

Настоящото решение да се изпрати за изпълнение на Кметовете на Община Ловеч, Община Троян, Община Тетевен, Община Луковит, Община Ябланица, Община Угърчин, Община Летница, Община Априлци.

Настоящото решение да се изпрати на Областен управител на Област Ловеч за сведение и изпълнение.

За графика на обученията следва да се уведоми Централна избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

СЕКРЕТАР:
/Младен Близнаков/

Прочетена 2236 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори