Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.»Заповеди»Заповед за обявяване на списъците на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.
Петък, 17 Февруари 2023 08:24

Заповед за обявяване на списъците на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Написана от

З А П О В Е Д

№ 185

от 16.02.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 153 от 13.02. 2023 г. на Кмета на Община Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

Прочетена 213 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори