Петък, 29 Март 2013 08:28

Решение № 2312-НС / 27.03.2013 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: Назначаване на Районна избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № 87-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Ловеч, тъй като за заместник-председател са направени предложения от ПП „ГЕРБ", ПП „Атака" и ПП „ДПС", а за секретар има две предложения - от „Синята коалиция" и от „Коалиция за България".

За „Синята коалиция", от една страна, присъства и прави предложение Тодор Пеев - упълномощен от Иван Костов и Мартин Димитров, и, от друга страна, се прави предложение от Иван Арабаджиев - упълномощен от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „БСДП" и ПП „РДПБ". Централната избирателна комисия приема за легитимен представител на консултациите, проведени при областния управител, Тодор Пеев като упълномощен от представляващите „Синята коалиция" Мартин Димитров и Иван Костов.

„Коалиция за България" претендира секретарското място, като се позовават на обстоятелството, че са втора по големина парламентарно представена партия. Протоколът за консултации е подписан с особено мнение на Тодор Пеев и Иван Арабаджиев, претендиращи да са представители на „Синята коалиция". Политическа партия „Атака" не присъстват на консултациите, но представят допълнително предложение за заместник-председател на РИК - Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Ловеч, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Фатме Юсеинова Моллова

СЕКРЕТАР: Младен Минков Близнаков

ЧЛЕНОВЕ:

  • Петър Цолов Николов
  • Ана Борисова Николова
  • Илица Тодорова Петрова
  • Даниела Димитрова Йотова
  • Павлина Минкова Комитова
  • Йорданка Владимирова Минчева
  • Христо Бончев Христов
  • Кенан Ердинч Терзиев
  • Стойо Иванов Ковачев
  • Матю Ангелов Ганчев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 3083 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори