Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Избори за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.»Заповеди»Заповед за определяне на маршрути и работни групи за 13 ноември 2021 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК
Понеделник, 18 Октомври 2021 09:51

Заповед за определяне на маршрути и работни групи за 13 ноември 2021 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК

Написана от

О Б Щ И Н А  -  Т Р О Я Н

З А П О В Е Д

 1390 

гр. Троян 12.10.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

  1. Работни групи и маршрути на 13 ноември 2021 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян

 Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,00 ч.

секция 113400037 с. Балабанско – 13,15 – 13,20 ч.

секция 113400041 с. Терзийско – 13,30 ч. – 13,35 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400035 с. Горно Трапе – 14,05 ч. – 14,10 ч.

секция 113400045 с. Бели Осъм – Хотел „Острова“, Конферентна зала – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището – 14,35 ч. – 14,40 ч.

секция 113400039 с. Чифлик – 14,50 ч. – 14,55 ч.

секции 113400032 с. Балканец – 15,05 ч. – 15,10 ч.

пристигане в Троян 15,25 ч.

 

Отг: Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“

Автобус „СИТРОЕН”, с регистрационен номер ОВ 5319 АХ, с водач Петър Нанков.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

 

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр.Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян

 Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,30 ч.

секция 113400038 с. Белиш – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400033 с. Калейца – 14,00 ч. – 14,05 ч.

секция 113400063 с. Ломец – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400062 с. Дълбок Дол – 14,40 ч. – 14,45 ч.

секция 113400065 с. Борима – 14,55 ч. – 15,00 ч.

секция 113400066 с. Старо село – 15,10 ч. – 15,15 ч.

секция 113400067 с. Голяма Желязна – 15,25 ч. – 15,30 ч.

пристигане в Троян 15,50 ч.

 

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автобус „Исузу Тюркуаз”, с регистрационен номер СВ 1223 СМ, с водач Данчо Стоевски.

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

 

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,00 ч.

секция 113400061 с. Добродан – 16,15 ч. – 16,20 ч.

секции 113400059 с. Врабево – 16,30 ч. – 16,35 ч.

секция 113400055 с. Дебнево – 16,45 ч. – 16,50 ч.

секция 113400058 с. Гумощник – 17,05 ч. – 17,10 ч.

секция 113400054 с. Патрешко – 17,25 ч. – 17,30 ч

секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 17,40 ч. – 17,45 ч.

секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 17,55 ч. – 18,00 ч.

секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,10 ч. – 18,15 ч.

пристигане в Троян 18,30 ч.

 

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автобус „Исузу Тюркуаз”, с регистрационен номер СВ 1223 СМ, с водач Данчо Стоевски.

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 15,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 15,35 ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – от 15,45 ч. до 15,55 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – от 15,55 ч. до 16,15 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 16,15 ч.

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,20 ч.

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 16,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 16,40  ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – 16,50 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – 16,55 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 17,05 ч.

 

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Цоков.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

Начален час: 12,45 ч.

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – от 16,20 ч. до 16,30 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от 16,30 ч. до 16,50 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – от 16,50 ч. до 17,10 ч.

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 17,15 ч.

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – пристига в 17,20 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ - „Св. Св. Кирил и Методий“ – пристига в 17,30 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – пристига в 17,40 ч.

 

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Цоков.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 17,30 ч.

секция № 113400082 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 17,30 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 17,40 ч.

секция № 113400083 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 17,40 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,50 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 17,55 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,00 ч.

 

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 18,05 ч.

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,10 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,10 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 18,15 ч.

секция № 113400082 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 18,15 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 18,25 ч.

секция № 113400083 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 18,25 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 18,35 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 18,40 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,50 ч.

 

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Петър Цоков.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР, със служител ППД – РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – от 18,00 ч. до 18,15 ч.

ПСИК № 113700079 – 18,20 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян - Заседателна зала на Община Троян.

ПСИК № 113700080 – 18,20 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 35.

ПСИК № 113700081 – 18,30 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 34.

 

Секции, които след приемане на материалите тръгват към ОУ „Иван Хаджийски“ Троян с охрана - служител ППД – РУ – Троян.

 секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – пристигат 18,20 ч.

 

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

 Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: служител ППД – РУ – Троян от 12,45 ч. до 19,00 ч.

 

За ръководство и контрол по предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния ден определям Румен Варчев – главен експерт „Сигурност на информацията, ОМП и МТО”.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на РИК – Ловеч и на РУ - Троян.

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д. Кмет на Община Троян

Съгласно Заповед № 1384 от 11.10.2021 г.

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Прочетена 497 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори